28 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Udsatte børn skal have meget hurtigere hjælp

Blogs

Mads Bilstrup
Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Uddannet som socialrådgiver i 1992. Aktiv i fagligt arbejde i over 20 år.
Blogindlæg af Mads Bilstrup

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 29. oktober, 2020, 08:49:38

Udsatte børn skal have meget hurtigere hjælp

Dansk Socialrådgiverforening deler regeringens ambition om en bedre hjælp til udsatte børn. Forbundet har fremlagt en række konkrete bud på, hvordan udsatte børn og familier får en bedre og hurtigere hjælp.

En statsministers nytårstale kan være mere eller mindre interessant. Men vi var mange socialrådgivere, der spidsede ørerne gevaldigt, da hovedtemaet for Mette Frederiksens tale nytårsaften 2019 viste sig at være de udsatte børn.

Flere børn skal hjælpes tidligere og hurtigere, børn skal inddrages bedre, og socialrådgiverne skal have tid til det sociale arbejde.

Bebudelsen af et stort regeringsudspil betød startskuddet på et stort arbejde for Dansk Socialrådgiverforening. Og nu lyder jungletrommerne, at regeringens udspil vil blive præsenteret i løbet af dette efterår.

Det er tiltrængt! Alle børn har ret til en god start på livet. Derfor skal vi som samfund tæt på de børn, der har behov for en særlig indsats, tidligt og sikre dem de bedste muligheder for en tryg og udviklende opvækst.

Rammer spænder ben

Det er en stor opgave. Flere end 50.000 børn modtager i dag hjælp og støtte, og behovet vokser. Hver dag yder socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer og andre fagpersoner en stor indsats for at løfte børnene, men rammerne for arbejdet gør det mange steder svært at sætte ind tidligt og effektivt.

Socialrådgiverne har en nøglerolle, når det gælder sårbare børn og børn med handicap.

Det er en socialrådgiver, der vurderer behovet for støtte og aflastning. Det er en socialrådgiver, der modtager opkaldet fra den bekymrede pædagog, når et barn mistrives. Det er socialrådgiveren, der rykker ud og taler med barnet om udfordringerne i hjemmet og børnehaven. Det er socialrådgiveren, der fagligt vurderer, hvilken hjælp barnet har behov for. Og det er socialrådgiveren, der løbende følger op på barnets udvikling og behov for hjælp.

Derfor er det også helt afgørende for de sårbare børn, at deres socialrådgiver har tid til dem og mulighed for at sætte tidligt ind med den rette hjælp. Sådan er det desværre ikke i dag.

Det skal vi gøre noget ved. Vi deler regeringens ambition om at sætte børnene først og mener, at den skal tjene som en rød tråd i både lovgivningen, den politiske og økonomiske prioritering af området og det konkrete arbejde med sårbare børn.

Konkrete bud på ændringer

Derfor har vi i Dansk Socialrådgiverforening netop præsenteret vores bud på, hvordan de udsatte børn og familier får en bedre og hurtigere hjælp. Og hvordan vi kan sikre en langt tidligere indsats, end vi desværre ser i dag.

"Tæt på Barnet" kalder vi vores udspil. Det er i høj grad et opgør med de strukturer og rammer, der udgør hindringer. For vi deler overordnet regeringens ambition om, at børnene skal komme først.

Vores udspil tager afsæt i tre principper: Flere børn skal hjælpes tidligere og hurtigere, børn skal inddrages bedre, og socialrådgiverne skal have tid til det sociale arbejde. Ud fra de principper har vi produceret forslag til både store og små ændringer i det nuværende system.

Vi foreslår blandt andet, at det bliver et krav, at alle kommuner har socialrådgivere ansat i dagtilbud og skoler, at der kommer et loft over, hvor mange sager en socialrådgiver kan sidde med, og at udsatte børn og familier bliver sikret hurtig hjælp – i stedet for at de skal vente på omfattende udredninger og undersøgelser, før hjælpen kan bevilges.

Det gør mig stolt som formand for socialrådgiverne i Danmark, at vores medlemmer har udarbejdet så gennemarbejdede og vigtige forslag. Og det giver mig et håb om, at de kommende politiske forhandlinger kan blive et vigtigt vendepunkt for udsatte børn og familier. Det skal vi som samfund levere. Få opgaver er lige så vigtige som dén.