14 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Hvad har vi at tabe – gå ’all in’ i klimakampen

Blogs

Maja Parsberg Madsen
Aktivist i Extinction Rebellion Danmark siden februar 2019, hvor bevægelsen kom til Danmark
Læser til daglig medicin på 5. år på Syddansk Universitet.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 05. september, 2020, 06:26:21

Hvad har vi at tabe – gå ’all in’ i klimakampen

For 35 år siden var vi allerede blevet advaret om klimaforandringernes altødelæggende konsekvenser. Det er kun blevet værre siden. Lad os ikke spilde 35 år til.

For få dage siden kom regeringens finanslovudspil på banen, hvilket for mange klimaaktivister var endnu en påmindelse om alle de store skuffelser og tomme løfter, denne regeringen (for slet ikke at nævne den forrige) har givet på klimaområdet.

Lad os sætte alt ind på at hindre klimakatastrofen i at eskalere mere end højest nødvendigt. For hvad har vi egentlig at tabe?

Det var endnu en påmindelse om, at vores allesammens fremtid igen og igen bliver sat til side for kortsigtede økonomiske interesser.

Eksempelvis har regeringen lige nu ambitioner om, at Danmark skal være et fossilfrit og CO2-neutralt land i 2050.

Vil fortsætte olieudvinding

Alligevel er ottende udbudsrunde for udvinding af olie og gas endnu ikke aflyst, hvilket betyder, at olie- og gasjagten lige nu kan fortsætte indtil 2055.

Et af argumenterne for at fortsætte udvindingen er, ud over de økonomiske, at et dansk stop for yderligere udvinding af nordsøolie ikke vil sænke Danmarks samlede CO2-udslip, men blot gøre Danmark afhængig af import af olie fra udlandet, og at vi dermed vil gøre os afhængige af lande som Rusland (1).

Det vil sige, at hypotetiske geopolitiske forhold om 35 år sættes over den trussel, som klimaforandringerne er her og nu. Den største trussel menneskeheden nogensinde har stået ansigt til ansigt med.

Klimaforandringer buldrer derudad

Lige nu buldrer klimaforandringerne hurtigere end nogensinde, og klimaforskere over hele verden kan igen i år berette om nye chokerende opdagelser, som kan slå selv den største optimist i gulvet.

For kun nogle få uger siden oplevede Californien den højeste temperatur nogensinde målt i verden på 54,4 grader celsius.

Nedsmeltningen af Grønlands indlandsis har ramt sit ’point of no return’ og er derfor umulig at redde, uanset hvor drastisk vi sætter ind. Og den globale gennemsnitstemperatur kan nå sin stigning på 1,5 grader celsius allerede i 2025, hvilket gør Parisaftalen stort set umulig at opfylde.

Alligevel er disse opdagelser ikke nok til at føre til nævneværdige ændringer i vores måde at tackle klimakrisen på.

Derfor virker det som en fuldstændig håbløs argumentation, når hypotetiske geopolitiske forhold om 35 år sættes over den trussel, der står og banker på døren her og nu. Vores politikere har helt åbenlyst ikke forstået alvoren af klimaets tilstand. 

Derfor vil jeg gerne spørge vores politikere: Ved I, hvad en kæmpe trussel mod økonomien er? Ved I, hvad en kæmpe trussel mod vores allesammens sikkerhed er? Ved I, hvad der gør fremtidens geopolitiske forhold fuldstændigt uforudsigelige?

Svaret på alle tre spørgsmål er det samme: klimaforandringer.

Lad os lige spole tiden 35 år tilbage og tage et kig på, hvordan verden så ud dengang. For den politiske situation har ændret sig markant, selv uden indblanding af altødelæggende klimaforandringer. 

For 35 år siden var Sovjetunionen stadig et samlet land, og lande, som i dag er medlem af EU, Estland, Letland og Litauen, eksisterede endnu ikke.

For 35 år siden satte mennesker stadig livet på spil i et forsøg på at krydse Berlinmuren for at undslippe DDR’s undertrykkende kommunistiske regime. For 35 år siden var apartheidstyret i Sydafrika stadig intakt, og Nelson Mandela sad stadig i fængsel. 

Advaret i 35 år

Og for 35 år siden var vi allerede blevet advaret om klimaforandringernes altødelæggende konsekvenser, som i øvrigt kun er blevet værre siden. Lad os ikke spilde 35 år til.

Lad os ikke spilde så meget som en enkelt dag. For om 35 år ligger store dele af Danmark måske allerede under vand.

Det er fuldstændig umuligt at forudsige, hvad de næste 35 år vil gøre for verdens geopolitiske forhold.

Det eneste, vi kan vide med sikkerhed, er, at om 35 år vil skaderne på klimaet være så omfattende, at den menneskelige civilisation ikke står til at redde.

Måske er det endda allerede for sent. Så lad os da sætte alt ind på at forhindre klimakatastrofen i at eskalere mere end højest nødvendigt. For hvad har vi egentligt at tabe?

  1. https://ditoverblik.dk/frontend/uploads/2020/02/Copenhagen-Economics_Produktion-af-olie-og-gas-i-Danmark.pdf – (side 6)