29 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Den danske regerings patentpolitik koster menneskeliv

Blogs

Morten Nielsen
sekretariatsleder i Global Aktion
Uddannet murer, har siden 1984 været aktiv i først Landskomitéen Sydafrika-Aktion – forløberen for AfrikaKontakt, der i dag hedder Global Aktion.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 12. april, 2021, 09:28:14

Den danske regerings patentpolitik koster menneskeliv

Danmark blokerer for offentlig vaccineproduktion, og det koster mange menneskeliv. Morten Nielsen fra Global Aktion mindes sin ven og kammerat fra Swaziland, som tidligere på året døde af covid-19, som millioner af andre fattige i Det Globale Syd.

Forleden skulle jeg sige et par ord, via Zoom-link, i forbindelse med en mindehøjtidelighed for lederen af Demokratibevægelsen i Swaziland. Mario Masuko døde som så mange andre af covid-19, og lige som andre swazier kunne han se langt efter en vaccine.

Udenrigsminister Jeppe Kofod mener, at medicin-producenternes patenter er vigtigere end mennesker, og siger ligeud, at han ikke mener, at der er en nødsituation, der gør, at man midlertidigt kan ophæve patenter på vaccinerne.

I Swaziland er det kun den enevældige konge og hans venner, der har fået adgang til en vaccine. Som andre fattige lande er Swaziland nødt til at vente på, at den rige del af verden får dækket deres behov, før FN kan kanalisere vacciner til fattige lande.

I en menneskealder har Mario været leder og spydspidsen i Demokratibevægelsen i landet. Og han har betalt en høj pris for sit politiske engagement. Aldrig dømt, men alligevel sad Mario flere år i fængsel uden dom og rettergang.

Jeg husker, første gang jeg mødte Mario Masuko for snart 20 år siden. Mario sendte et Lenin-citat efter mig, og jeg ville derfor høre, om han var marxist. "Marx og Lenin kan godt bruges, men dagens udfordringer må vi selv finde løsningerne på".

En revolutionær i Swaziland

Mario var revolutionær og ønskede derfor ikke kun et politisk opgør med enevældet, men han kæmpede også for en dyb forandring af hele samfundet. Alligevel var der altid en ungdom, der ønskede en mere militant tilgang. En ungdom som Mario altid tog sig tid til at snakke med, og han skabte dermed også en stor respekt hos de unge, der normalt ikke høres, hvis man følger de kulturelle normer.

Selv om Mario Masukos bevægelse, PUDEMO, er stemplet som en terrorbevægelse af regimet i Swaziland, og PUDEMO derfor arbejder illegalt, fastholdte Marko, at ikke-voldelig civil modstand var strategien.

Der skulle mobiliseres for forandringer. Magten er ikke målet i sig selv, det er at overbevise flertallet om, at der er brug for et opgør med enevælden. Ikke en helt let kamp i et land hvor kultur er undertrykkeres middel til kontrol. Derfor mente Mario, at et undertrykkende regime ikke skulle afløses af et andet undertrykkende regime. 

Mario troede på solidaritet. Solidaritet have fået ham ud af fængsel. Solidaritet have støttet de mange unge, der var gået i eksil, og dem der fortsat er i fængsel. Solidaritet var det, som Marko og PUDEMO ønskede mest af alt. For solidariteten skal isolere regimet i Swaziland fra den globale elite.

Dansk vaccineblokade

Det er derfor svært at tænke på, at den danske regering er medansvarlig for, at Mario døde af en virus. Den danske regering blokerede, sammen med de øvrige EU-lande, for at fattige lande kunne igangsætte offentlig produktion af vacciner. En holdning der kommer til at koste hundredtusindvis eller millioner af menneskeliv i Det Globale Syd.

Udenrigsminister Jeppe Kofod mener, at medicinproducenternes patenter er vigtigere end mennesker, og siger ligeud, at han ikke mener, at der er en nødsituation, der gør, at man midlertidigt kan ophæve patenter på vaccinerne. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der i så fald kvalificerer til en nødsituation hvis ikke en global pandemi?

Lad os derfor lægge pres på den danske regering og EU, så der kan igangsættes en offentlig vaccineproduktion. Skriv under her.