28 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

”Rigtig god sommer. Pas godt på jer selv og hinanden.”

Blogs

Solveig Munk
Socialrådgiver og aktivist i Almen Modstand i Aarhus.
Socialrådgiver og aktivist i Almen Modstand i Aarhus. Har været ansat af beboerne i Vejlby Vest i en afdeling i den almene boligorganisation Alboa i mere end 25 år.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 14. august, 2020, 09:22:58

”Rigtig god sommer. Pas godt på jer selv og hinanden.”

"Rigtig god sommer. Pas godt på jer selv og hinanden."

Med dette ønske og opfordring til ”egenomsorg” slutter direktøren i Østjysk Bolig sit brev "Kære beboere i Bispehaven" dateret 7. juli 2020.

Indholdet er blottet for kærlighed og omsorg. Jeg kalder det et væmmeligt brev. Det er en trussel om, at der vil foreligge en tidsplan i efteråret for nedrivning af folks hjem

Indholdet er blottet for kærlighed og omsorg. Jeg kalder det et væmmeligt brev.

Ingen oplysninger om rettigheder

Det er en trussel om, at der vil foreligge en tidsplan i efteråret for nedrivning af folks hjem, tre navngivne blokke, og at der vil blive sat navn på andres hjem til nedrivning, ligeledes i løbet af efteråret. Brevet indeholder ingen oplysning om beboernes beboerdemokratiske rettigheder til at sige nej til at få deres hjem revet ned og ingen oplysninger om deres individuelle ret til at gøre indsigelse mod opsigelse af deres lejemål. Opsigelse af lejemålet omtales end ikke. Ansatte i boligorganisationen vil, skriver de, komme ud til hver enkelt og høre, "hvilke ønsker, du har til dit fremtidige hjem". 

Så sandt er det, at beboerne må passe godt på sig selv og hinanden. For deres udlejer, deres egen boligorganisation, eller deres kommune gør det i alt fald ikke. De instanser begår overgreb på mennesker, demokrati og rettigheder. 

Det, der står med usynligt "kære"blæk = signalet beboeren modtager, er: "Kære forurenende dumrian.  Du ønskes hen hvor peberet gror, og du får i efteråret en plan for, hvornår du udrenses af området. Vi kontakter dig for at høre, hvor du bedst kan passe dig selv og dine medforurenere. Dine rettigheder giver os kun besvær - Så dem og dit hjem skider vi på.

Manipulation, fortielser og løgne

Bispehaven er en afdeling i Østjysk Bolig i Århus- Bispehaven er på Folketingets såkaldt hårde ghettoliste. Århus Byråd og boligorganisationen har lavet en såkaldt Udviklingsplan for Bispehaven, hvor 400 hjem planlægges nedrevet. Planen er efterfølgende godkendt af boligministeren, men aldrig af hverken afdelingsbestyrelse eller af beboerne på afdelingsmøde. Hvilket lov og forordninger ellers kræver. Jf. note. Det faktum forties helt i brevet og det ser ud som om, at boligorganisation, kommune og afdelingsbestyrelse har tænkt sig at springe demokratiet over. 

Dette er ingenlunde særegent. Vi ser tilsvarende respektløse skrivelser med manipulationer, fortielser og af til løgne til beboerne i alle landets såkaldt hårde ”ghettoer”.

Brug dine rettigheder. Nedbryd ”ghetto”lovenes fundament

I Almen Modstands juragruppe stiller vi os til beboernes disposition til at afsløre manipulationerne, sætte lys på det fortiede og hjælpe beboerne med at benytte deres retslige og demokratiske muligheder for at sige nej og protestere. Med det formål at nedbryde fundamentet for ”ghetto”lovene.

Er afdelingsbestyrelserne med på protesterne arbejder vi sammen med dem. Ellers med lokale beboere og almene modstandere i det pågældende område.

I Bispehaven har afdelingsbestyrelsen tilsyneladende accepteret at blive holdt uden for udviklingsplanen, skønt de retteligt skal inddrages. Jf. notat i note. Det fremgår nemlig af referat af afdelingsmøde september 2019 at afdelingsbestyrelsen ”ikke har deltaget i beslutningsprocessen” for nedrivninger. Her var ellers første mulighed for at sætte en kæp i hjulet for planerne. 

Næste mulighed er afdelingsbestyrelsens pligt til at forelægge udviklingsplanen for beboerne i form af en Helhedsplan på et afdelingsmøde. Jf. pargraf 37 i note.  Her kan beboerne stemme nedrivningerne ned. 

Af afdelingens hjemmeside fremgår, at afdelingen slet og ret vil aflyse det ordinære afdelingsmøde i efteråret. Antagelig begrundet i Corona-situationen. Men da beboerne jo har fået ”kærligt” brev fra direktøren om at genhusninger og nedrivningsplaner starter i efteråret, er det altså uden afdelingsmøde, uden helhedsplan og uden opsigelser. Herved begår afdelingsbestyrelse og boligorganisation lovbrud. 

Klag. Gør indsigelse. Forsvar dig og dit hjem

Jeg opfordrer beboerne i Bispehaven og i landerts øvrige ”ghettoer” til at inddrage alle de retslige instanser, der findes i aktionerne mod ”ghetto”lovene. I det beskrevne tilfælde i Bispehaven vil første skridt være en klage fra beboerne i Bispehaven til Beboerklagenævnet over brud på § 37. 

I juragruppen hjælper vi med organisering af og skrivelser vedr. retslige tiltag og andre juraaktiviteter eller henviser til hvem, der kan assistere i dit område.

Find kontaktoplysninger på juragruppen på www.almenmodstand.dk .

Alle kan støtte kampen mod ”ghetto”lovene ved at skrive under på borgerforslaget "Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ”ghettolister”” 

Få også naboen til at skrive under.

Rigtig god kamp. Pas på hinanden, vores almene boliger og forsvar jeres hjem.

Note

Almen Boliglov paragraf 37. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder ogaktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes,

"Notat om godkendelseprocedurer for udviklingsplaner og helhedplaner”, Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen, 3.12.2019

"Endeligt tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der foreligger en detaljeret helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde med henblik på at opnå en samlet løsning af afdelingens problemer. Helhedsplanen skal udarbejdes af boligorganisationen i samarbejde med beliggenhedskommunen under iagttagelse af reglerne om beboerdemokrati i § 37 i lov om almene boliger m.v."

"Det forudsættes, at boligorganisationen, før der træffes beslutning efter § 37, stk. 4, går i dialog med afdelingen om eventuelle muligheder for tilretning af planerne, sådan at afdelingen vil godkende disse."