10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Det skal koste fængsel at påvirke

Nyt lovforslag fra justitsminister

Det skal koste fængsel at påvirke

Fremover kan det blive strafbart at dele kritiske artikler på Facebook om eksempelvis NATO-samarbejdet, hvis myndighederne kan bevise, at en udenlandsk efterretningstjeneste står bag.

Søren Pape har sendt et lovforslag om "ulovlig påvirkningsvirksomhed" i høring. Justitsministeren vil gøre det strafbart at påvirke den offentlige debat eksempelvis op til et folketingsvalg.
FOTO: Liv Bang
1 af 1

Hvis du deler en artikel, der har til formål at "påvirke den almene opfattelse af NATO-samarbejdet negativt", kan det give op til 12 års fængsel.

I hvert fald hvis den danske anklagemyndighed kan bevise, at du vidste eller måtte vide, at du har sat en udenlandsk efterretningstjeneste i stand til at "påvirke den almene meningsdannelse" i Danmark.

Sådan en lovgivning skaber en kolossal retsusikkerhed og vil være uhyre vanskelig at håndhæve. Der er gode grunde til, at man ikke hidtil har ønsket en sådan retstilstand.
Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet

Sådan vil retstilstanden blive, hvis justitsminister Søren Pape får vedtaget sit lovforslag om "ulovlig påvirkningsvirksomhed", som netop nu er i høring.

Fængsel i op til 12 år

Maksimumsstraffen på 12 år kan blive idømt, hvis artiklen deles i forbindelse med et valg. Man bliver straffet, uanset om påvirkningen lykkes eller ej, og uanset om artiklen formelt kommer fra en efterretningstjeneste.

Eksemplet med at dele en NATO-kritisk artikel er ikke grebet ud af den blå luft. Det bliver nævnt i Justitsministeriets bemærkninger til det nye lovforslag.

Lovforslaget gør det strafbart at "... hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse".

Påvirkning af beslutningstagning omfatter "alle typer beslutninger, der træffes i både den offentlige og private sektor", hedder det i bemærkningerne til beslutningsforslaget. Og der er ingen bagatelgrænse

Påvirkning af den almene meningsdannelse omfatter påvirkning af den offentlige debat generelt. Påvirkningen kan ske på internettet, de sociale medier, tv, radio, aviser og alle øvrige trykte medier.

Skaber retsusikkerhed

Lovforslaget vækker bekymring hos professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard:

– Problemet er, at en sådan lovgivning skaber en kolossal retsusikkerhed. Og en sådan lovgivning vil være uhyre vanskelig at håndhæve. Der er gode grunde til, at man ikke hidtil har ønsket en sådan retstilstand, siger Jørn Vestergaard til Arbejderen.

– Embedsfolkene i Justitsministeriet er blevet sat på en uløselig opgave med at afgrænse bestemmelsens anvendelsesområde på en meningsfuld måde. Lovbemærkningerne er fulde af svævende begreber, som eksempelvis påvirkning af "den almene meningsdannelse" og "den offentlige debat".

Afdelingschef Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder skriver i en mail til Arbejderen, at "indgreb over for fremmede magters hemmelige aktiviteter må anses som berettiget i følge menneskeretten. Men man skal være meget varsom med straf for holdninger – og det gælder også for fx antidemokratiske holdninger".

Lovforslaget er en del af den handlingsplan mod såkaldte udenlandske påvirkningsoperationer, som regeringen søsatte i denne måned. Ifølge regeringen udgør udenlandske påvirkningskampagner fra især Rusland en stigende trussel mod Danmark.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. sep. 2018 - 12:52   08. okt. 2018 - 15:01

Ytringsfrihed

ml@arbejderen.dk
Påvirkning kriminaliseres

Justitsminister Søren Pape sendte i september i 2018 et lovforslag om ulovlig påvirkningsvirksomhed i høring. Lovforslaget er en del af den handlingsplan mod såkaldte udenlandske påvirkningsoperationer, som regeringen søsatte i september 2018.

  • Lovforslaget gør det strafbart at dele eksempelvis opslag, der skal "påvirke den almene opfattelse af NATO-samarbejdet negativt", hvis den danske anklagemyndighed kan bevise, at man ved eller måtte vide, at man ved at dele et opslag sætter en udenlandsk efterretningstjeneste i stand til at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse i Danmark.

  • Der skal være tale om et samarbejde med den udenlandske efterretningstjeneste. Men "samarbejdet" behøver ikke være en direkte kontakt med en fremmed efterretningstjeneste. Det kan blot være en kontakt til en fremmed udenlandsk myndighed, ambassade, medie eller virksomhed, der samarbejder med en fremmed efterretningstjeneste. Hvis de danske myndigheder mener, at der reelt er tale om hjælp til en udenlandsk efterretningstjeneste, er det strafbart.

  • Hvis opslagene bliver delt ifm. med et valg, skal det kunne give op til 12 års fængsel. Man bliver straffet, uanset om påvirkningen lykkes eller ej.

  • Påvirkning af beslutningstagning omfatter "… alle typer beslutninger, der træffes i både den offentlige og private sektor". Der er ingen bagatelgrænse.

  • Påvirkning af den almene meningsdannelse omfatter påvirkning af den offentlige debat generelt. Påvirkningen kan ske på internettet, de sociale medier, tv, radio, aviser og alle øvrige trykte medier.