12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Kritik af regeringens plan: Fire procent urørt hav er ikke nok

Historisk plan for havmiljø

Kritik af regeringens plan: Fire procent urørt hav er ikke nok

For første gang nogensinde skal Danmark have en plan for de danske farvande. Regeringen lægger op til fire procent urørt hav – alt for lidt, mener fiskere og miljøfolk.

FOTO: Danmarks Naturfredningsforening
1 af 1

Kun fire procent af det danske hav skal være urørt og beskyttes mod fiskeri. Sådan lyder målsætningen i den nye havplan, som regeringen har sendt i høring.

Det er meget bekymrende, at regeringen kun mener, at fire procent af havet skal være urørt.
Thomas Kirk Sørensen, Verdensnaturfonden

Danmark har et samlet havareal på 105.000 kvadratkilometer, der i dag anvendes til fiskeri, søtransport eller indvinding af olie og gas.

Planen er historisk, da det er første gang, at der i Danmark bliver udpeget havområder med såkaldt streng beskyttelse.

– Livet i havet er under pres. Vi skal gøre mere for at passe godt på den natur, som ikke lige er til at se under havets overflade. Her spiller beskyttede områder en vigtig rolle. Nu kommer regeringen med en ambitiøs plan for nye beskyttede områder på havet og for første gang nogensinde også strengt beskyttede områder med ekstra plads til naturen og biodiversiteten, siger miljøminister Lea Wermelin.

Miljøbevægelser er skuffede

Regeringens ambition om bare fire procent urørt hav bliver mødt med kritik fra flere miljøorganisationer.

– Det er meget bekymrende, at regeringen kun mener, at fire procent af havet skal være urørt, siger sektionsleder for hav i Verdensnaturfonden (WWF), Thomas Kirk Sørensen.

Han fortsætter:

– Det er ekstremt vigtigt, hvis vi også vil have liv i havet og fisk på bordet i fremtiden, at vi får beskyttet mere af naturen på den danske havbund, og at vi opnår 10 procent strengt beskyttede områder, som kun er reserveret til naturen. Det er i de urørte områder, vi beskytter vores allermest værdifulde biodiversitet og havnatur, og vi ser det størst mulige potentiale for at genoprette det, vi har ødelagt gennem århundreder.

Også Danmarks Naturfredningsforening er skuffede over regeringens havplan.

– Selvom udspillet vil sikre en markant bedre beskyttelse af havnaturen i Danmark, var det mit håb, at ambitionerne ville være endnu større, når det kommer til udpegningen af områder til urørt hav, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun fortsætter: 

– Naturen i havet har i årtier været i voldsom tilbagegang, hvor fiskebestande og livet i havet har lidt under manglende beskyttelse. Og netop udpegning af områder til urørt hav er det vigtigste virkemiddel til at bremse tabet af biodiversitet i havet. Naturen i havet har brug for store beskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred.

Fiskere og miljøfolk kræver det dobbelte

Regeringens havplan med en målsætning om fire procent urørt hav ligger langt fra den ambition om ti procent urørt hav i Danmark, som Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening er blevet enige om i en fælles aftale.

Fiskerne og naturfredningsforeningen har i fællesskab udarbejdet udspillet “Sammen om havet”, der lægger op til ti procent urørt hav i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening henviser til, at forskning viser, at store, sammenhængende, urørte havområder uden fiskeri og anden menneskelig aktivitet er et af de vigtigste tiltag for at genskabe den rige natur på bunden af havet.

– Naturen i havet har i årtier været i voldsom tilbagegang, hvor fiskebestande og livet i havet har lidt under manglende beskyttelse. Aftalen sikrer, at vi fremover kan få nogle store marinebeskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred. Det er et vigtigt skridt på vejen mod at løse havets krise – selvom vi stadig har lang vej igen, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er også stolt af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

– Vi beviser, at sameksistens, hvor der både er plads til at pleje naturen og sikre fiskerierhvervet, er mulig, når vi lytter til hinanden. Vi giver et markant løft til havmiljøet med respekt for de arbejdspladser, fiskeriet skaber, siger han.

Olie- og gasproduktion sikret til 2050

Regeringens nye havplan sikrer, at olie- og gasproducenterne kan fortsætte med at udvinde fossile brændstoffer i Nordsøen helt frem til år 2050.

“Olie- og gasindvindingen i Nordsøen har stor værdi for samfundet og bidrager med arbejdspladser, investeringer, skatteprovenu og til energiforsyningen. Med havplanen videreføres udpegningen af det eksisterende olie- og gasområde i Nordsøen”, skriver regeringen blandt andet i sin havplan.

Samtidig skal planen sikre, at der bliver plads på havbunden til de to gasrørledninger Nord Stream 2 og Baltic Pipe. Havplanen åbner også op for at lagre CO2 på havbunden.

“Nordsøen rummer store potentialer for at lagre CO2 i tidligere olie- og gasreservoirer og kan understøtte Danmarks grønne omstilling og vejen mod 70 procents-reduktionsmålet. Derfor udlægges størstedelen af det eksisterende olie- og gasområde samt et nyt område omkring Hanstholm til CO2-lagring”.

Regeringen har sendt sin havplan i høring i seks måneder.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. apr. 2021 - 06:15   15. apr. 2021 - 06:16

Indland

ml@arbejderen.dk