07 Dec 2022  

KBH: Overskyet, let støvregn, 2 °C

EU sidestiller russiske nyheder med IS-propaganda

Resolution blæser til propagandakrig

EU sidestiller russiske nyheder med IS-propaganda

EU's brændemærkning af den russiske tv-kanal RT og det russiske nyhedsbureau Sputnik vækker vrede hos to internationale journalistforbund. Samtidig er EU parat til at begrænse mediepluralismen.

Den russiske tv-kanal RT (tidligere Russia Today) er blandt de russiske medier, som EU sidestiller med propaganda fra Islamisk Stat.
FOTO: Sputnik
1 af 1

EU er udsat for et massivt propaganda-angreb fra store, etablerede medier som den russiske tv-kanal RT (tidligere Russia Today) og det russiske nyheds- og mediebureau Sputnik, der begge sender nyheder til en række lande over hele verden på flere forskellige sprog.

Det er svært at se en resolution, der sidestiller terrorbevægelser og alternative nyhedsmedier, som andet end et angreb på mangfoldigheden, den frie presse og ytringsfriheden.
Anna Belkina, RT's kommunikationschef

Sådan lyder advarslen i en resolution "om bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU", som EU-parlamentet vedtog for nylig. I resolutionen sidestiller EU nyheder fra russiske medier som RT og Sputnik med propaganda fra Islamisk Stat.   

>> Læs EU's resolution

Målet med Ruslands fjendtlige propaganda er, ifølge EU-resolutionen at "… destabilisere den politiske, økonomiske og sociale situation... fordreje sandheden, skabe tvivl, splitte medlemsstaterne, frembringe en strategisk splittelse mellem Den Europæiske Union og dens nordatlantiske partnere og lamme beslutningsprocessen, miskreditere EU-institutionerne... undergrave og udhule den europæiske verdensanskuelse, som er baseret på demokratiske værdier, menneskerettighederne og retsstaten".

>> LÆS OGSÅ: Dansk spydspids i EU's informationskrig

EU giver især de nye digitale medier og mangel på kvalitetsjournalistik skylden. Begge faktorer har ført til at læsere og seere, der "... ikke i samme grad som tidligere gør brug af kritisk tænkning, hvilket har gjort dem mere modtagelige over for disinformation og manipulation", hedder det i resolutionen.

EU-parlamentet er også klar til at gribe til censur i sin krig mod såkaldt propagandistiske medier. Selvom EU har forpligtet sig til at lade sig styre af demokrati og respektere mediefrihed, adgang til information og ytringsfrihed, så kan mediepluralismen "begrænses i et vist omfang", hedder det i resolutionen, som tre danske medlemmer af EU-parlamentet stemte for: Morten Helveg Petersen(R), Bendt Bendtsen (K) og Margrete Auken (SF).

>> LÆS OGSÅ: Lidegaard glad for EU's medieovervågning

FN vil sikre mediefrihed

EU's brændemærkning af de russiske medier har fået FN's organisation for uddannelse, kultur og kommunikation, UNESCO, på banen. "UNESCO vil fortsat gøre alt for at støtte mediearbejderes ret til at indsamle og udbrede information", lyder udmeldingen som en reaktion på EU-resolutionen.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, kalder EU's resolution for et "politisk dokument", som "ikke er juridisk bindende overfor russiske medier". OSCE slår samtidig fast, at man vil sikre mediernes frihed overalt i OSCE, som samtlige EU's 28 medlemslande og Rusland er medlemmer af.

De to store internationale journalistforbund, Den Internationale Sammenslutning af Journalister (IFJ) og Den Europæiske Sammenslutning af Journalister (EFJ), tager afstand fra EU's dæmonisering af russiske medier. 

- IFJ og EFJ tror ikke på, at censur og dæmonisering er det rette svar på såkaldt propaganda.Vi tror på etisk journalistik, selvregulering og mediepluralisme, siger præsidenten for Den Internationale Sammensluning af Journalister (IFJ), Philippe Leruth.

IFJ beklager, at hverken RT eller Sputnik er blevet hørt eller har fået mulighed for at forsvare sig selv, før EU-parlamentet vedtog sin resolution.

Sputnik er et nyhedsbureau med hjemmesider på 30 sprog. Herudover driver Sputnik også en række radiostationer, mobilapps og laver nyheder til de sociale medier.

Fremmer EU's ekko

RT tager afstand fra EU's beskyldninger mod de to medier.

– Alternative stemmer som RT bidrager til en mere oplyst offentlighed. Derfor skader EU's resolution det mediepolitiske landskab og den europæiske offentlighed, fordi den forsøger at afskrække afvigende meder til fordel for medier, der er et ekko af, hvad EU finder acceptabelt. Det er svært at se en resolution, der sidestiller terrorbevægelser og alternative nyhedsmedier, som andet end et angreb på mangfoldigheden, den frie presse og ytringsfriheden, siger RT's kommunikationschef Anna Belkina til Arbejderen.

Ifølge EU er "informationskrigsførelsen" ikke kun et eksternt, men også et internt problem. Derfor vil EU mobilisere skoler, sociale medier, tænketanke, institutioner, forskning, civilsamfundet, politiske partier, lave kampagner og udarbejde politisk kommunikation i sin kamp mod "russisk propaganda".

EU-parlamentet opfordrer til et tæt samarbejde med NATO i informationskrigen med Rusland.

>> LÆS OGSÅ: EU-kontor overvåger "pro-Kreml" medier

Herudover opfordrer EU-resolutionen til at styrke EU's East StratCom Task Force, der overvåger medier for russisk "misinformation" og forsøger at tilbagevise påstande og fortælle om EU's syn på verden. Samtidig skal "gennemsigtigheden" og "effektiviteten" af taskforcens arbejde øges. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jan. 2017 - 12:30   20. jan. 2017 - 12:40

Informations-krig

ml@arbejderen.dk
Fakta: East StratCom Task Force
  •  I marts 2015 besluttede EU's stats- og regeringschefer, at EU's udenrigschef skulle udarbejde en plan for strategisk kommunikation i EU - herunder at oprette en enhed, East StratCom Task Force, som blev operationel i september 2015.
  • Kontoret hører under EU's Udenrigstjeneste og har 11 ansatte – heriblandt en dansker – og holder til på sjette sal i EU's Udenrigstjeneste i Bruxelles. Taskforcen har et netværk bestående af 450 ngo'er, journalister, akademikere, privatpersoner og offentlige myndigheder i mere end 30 lande, der overvåger danske og udenlandske medier.

  • Taskforcen har tre formål: At overvåge "russisk misinformation" og "aflive myter". At give en positiv fortælling om, hvad EU's politikker og værdier er. At støttte "frie og uafhængige røster" i EU's østlige nabolande. 

  • Kontorets skal blandt andet indsamle og registrere såkaldte såkaldt "russisk misinformation" i artikler og indslag samt komme med modinformation. Foreløbig har taskforcen indsamlet 2500 artikler, som angiveligt indeholder "russisk misinformation".

  • Hver uge offentliggør East StratCom Task Force to nyhedsbreve: The Disinformation Review og The Disinformation Digest. Taskforcen driver også Twitter-kontoen EU Mythbusters og Facebook-siden EU vs Disinformation og producerer video'er.

  • Den tidligere danske udenrigsminister, Martin Lidegaard, var blandt drivkræfterne for at få oprettet East StratCom Task Force.