19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Glemte at sende lovforslag til Arbejderen

Bommert i Kulturministeriet:

Glemte at sende lovforslag til Arbejderen

Det er et demokratisk problem, hvis vi bliver holdt ude, og ikke får lov til at kommentere sådan et vidtgående lovforslag. Vi vil behandles på lige fod med alle andre medier i Danmark, mener Arbejderens redaktør.

Det er et demokratisk problem, hvis vi ikke vi får lov til at kommentere sådan et vidtgående lovforslag, mener Arbejderens redaktør, Birthe Sørensen.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

Selvom Arbejderen er det eneste andet medie i Danmark - udover den kurdiske tv-station Roj TV - der er blevet ramt af terrorlovene, har kulturministeren ikke sendt sit nye lovforslag i høring hos avisen.

Til gengæld har 135 myndigheder, organisationer og medier - heriblandt Berlingske, TV2, Politiken og DR - fået lovforslaget tilsendt, og blevet bedt om at komme med deres kommentarer.

- Det er et demokratisk problem, hvis vi bliver holdt ude, og ikke får lov til at kommentere sådan et vidtgående lovforslag. Vi vil selvfølgelig behandles på lige fod med alle andre medier i Danmark, siger Arbejderens redaktør, Birthe Sørensen.

Kulturministeriet beklager, at Arbejderen ikke har fået lovforslaget sendt til høring: Det er en fejl. Det er fordi, I ikke står på vores høringsliste, lyder meldingen fra ministeriet. I 2006 beslaglagde politiet en appel fra foreningen Oprør om at støtte demokratiske, ikke-religiøse befrielsesbevægelser på EU’s terrorliste, fra Arbejderens hjemmeside. Arbejderen protesterede mod censuren, og fik opbakning af en række jurister. Få måneder efter meldte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og daværende justitsminister, Lene Espersen ud, at terrorlovgivningen står over medieansvarsloven, og at censuren derfor var lovlig.

- Dengang blev der argumenteret med, at dokumentet faldt ind under terrorloven, som står over medieansvarsloven. Nu bliver der lavet en ny gråzone, hvor begrebet terror bringes i spil. Nu bliver det nærmest gjort kriminelt at viderebringe informationer, hvor terrororganisationer er involveret. Det er helt klart en indskrænkning af ytringsfriheden, siger Birthe Sørensen.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. sep. 2012 - 09:42   17. sep. 2012 - 17:35

Terrorlove

ml@arbejderen.dk
Mediernes terrorparagraf
  •  Kulturminister Marianne Jelved fastholder forgængeren Uffe Elbæks planer om at indføre en terrorparagraf for medier i radio- og fjernsynsloven.
  • Ifølge lovforslaget skal Radio- og tv-nævnet kunne fratage sendetilladelser fra medier, der “groft eller gentagne gange har udøvet programvirksomhed, der fremmer terrorisme”. Som eksempel på fremme af terrorisme nævner kulturministeren “gentagne visninger af en terrorleders video” eller en “forherligende dækning af terrorisme”.
  • Lovforslaget blev bebudet i kølvandet på byretsdommen over den kurdiske tv-station Roj TV, som sender fra Danmark. Roj TV blev i januar sidste år blev dømt for at lade den kurdiske oprørsbevægelse PKK komme ukritisk til orde. Regeringen ønsker at fratage Roj TV sendetilladelsen, men da det er Radio- og tvnævnet, der bestemmer hvilke medier der kan få sendetilladelse, kunne dommen ikke bruges til det.