25 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Højere kompensation til selvstændige burde også gælde arbejdsløse

Tre forbundsformænd i fælles kritik:

Højere kompensation til selvstændige burde også gælde arbejdsløse

En ny coronapakke til virksomheder og lønmodtagere hæver kompensationen til selvstændige, mens arbejdsløse ikke får mere i dagpenge. Det er skævt og et forkert signal at sende, mener formændene for 3F, Dansk Metal og HK.

Gennem kontingentet til en a-kasse er arbejdsløse selv med til at finansiere udgifterne til dagpenge. Staten finansierer kun knap 36 procent af dagpengeudgifterne, oplyser Per Christensen, Claus Jensen og Kim Simonsen.
FOTO: PJ
1 af 1

Som en del af en ny aftale, der skal hjælpe danske selvstændige, virksomheder og lønmodtagere gennem coronakrisen, bliver suspensionen af dagpengeforbruget forlænget frem til og med april.

Nu står vi midt i en historisk krise, og så sender man et signal til lønmodtagerne om, at det er mere værd at være selvstændig. Det er uforståeligt.
Forbundsformændene for 3F, HK og Dansk Metal

Det betyder, at dagpengeuret bliver sat i stå, og at arbejdsløse medlemmer af en a-kasse ikke forbruger af deres toårige dagpengeret, hvilket glæder Per Christensen, Claus Jensen og Kim Simonsen – forbundsformand for henholdsvis 3F, Dansk Metal og HK.

Alligevel er forbundsformændene ikke helt tilfredse med hjælpepakken, fremgår det af en fælles udtalelse:

– De selvstændige får nu henholdsvis 7.000 kroner og 10.000 kroner mere, mens dagpengesatsen står stille på lidt over 19.000. Det er skævt.

Flere arbejdsløse under coronaen

Formændene for tre af Danmarks største forbund henviser til, at dagpengene systematisk er blevet udhulet de senere år og siden midten af 90'erne har mistet 4.000 kroner i værdi. Samtidig er arbejdsløsheden steget markant, siden covid-19 ramte Danmark for snart et år siden.

>>LÆS OGSÅ: Danske A-kasser kræver løft af dagpenge

I november måned sidste år viste tal fra Beskæftigelsesministeriet, at der var 25.000 langtidsarbejdsløse dagpengemodtagere. Det er en stigning på 11.000 siden november 2019.

Arbejdsløsheden rammer især ufaglærte, og en fremskrivning udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af udviklingen under coronakrisen viser, at der ved udgangen af 2021 vil være cirka 40.000 færre ufaglærte job end i 2019. 

>>LÆS OGSÅ: 11.000 flere langtidsledige på et år

– Det har ramt familier over hele landet hårdt. På vegne af de ledige så er vi skuffede over, at dagpengene ikke er blevet hævet, og vi mener, aftalen sender et forkert signal, udtaler Per Christensen, Claus Jensen og Kim Simonsen og fortsætter:

– Nu står vi midt i en historisk krise, og så sender man et signal til lønmodtagerne om, at det er mere værd at være selvstændig. Det er uforståeligt.

Det hører med til forbundsformændenes kritik, at de arbejdsløse – i modsætning til de selvstændige – selv er med til at finansiere udgifterne. Staten finansierer således kun knap 36 procent af dagpengeudgifterne.

Dagpengeregler

For at opnå retten til dagpenge skal man være medlem af en a-kasse og betale kontingent i mindst et år. Dagengeydelsen beregnes på grundlag af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse er aktuelt 19.322 kroner om måneden før skat. Nyuddannede og værnepligtige med forsørgerpligt kan maksimalt få 82 procent af højeste dagpengesats.

Aftalen, som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har vedtaget, indeholder tiltag for i alt cirka 9,5 milliarder kroner.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. feb. 2021 - 11:46   10. feb. 2021 - 11:02

Corona-krise

noc@arbejderen.dk