06 Jul 2022  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Rasmus Paludan politianmeldt af 37 foreninger

Hadprædikants udtalelser skal prøves i retten

Rasmus Paludan politianmeldt af 37 foreninger

I videoer og ved enkeltmandsmanifestationer håner, truer og nedværdiger Rasmus Paludan muslimer, handicappede og politiske modstandere. Nu har en række organisationer og enkeltpersoner fået nok. Politianmeldelserne mod hadprædikanten spreder sig i landets politikredse.

Rasmus Paludan håner og fornedrer grupper på baggrund af deres tro og etniske oprindelse, mener 37 organisationer, der har politianmeldt folketingskandidaten.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
1 af 1

37 organisationer har anmeldt hadprædikanten Rasmus Paludan for gentagne gange groft at håne og nedværdige grupper på grund af deres tro og etniske oprindelse.

Rasmus Paludans udgydelser har intet med ytringsfrihed at gøre. Han misbruger sin ytringsfrihed til at opildne til had.
Jette M. Møller, SOS Racisme

– Vi må have stoppet den mand. Han er farlig. Jeg kender mange muslimske medborgere, der føler sig utrygge på grund af hans hadske tale, der via hans videoer og medierne generelt når ud til mange mennesker, fortæller initiativtager til anmeldelsen og landsformand for SOS Racisme, Jette M. Møller til Arbejderen.

Hun uddyber:

– Rasmus Paludans udgydelser har intet med ytringsfrihed at gøre. Han misbruger sin ytringsfrihed til at opildne til had. Og så er man ikke længere beskyttet af retten til ytringsfrihed. Det har den Europæiske Menneskeretsdomstol flere gange slået fast.

Det er politiet, der beslutter, om anmeldelsen skal føre til en sigtelse af Rasmus Paludan. Herefter skal Anklagemyndigheden tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod Paludan.

De mange organisationers beslutning om at politianmelde Rasmus Paludan kommer efter udtalelser som: 

"Borgerkrigen vil komme"… "Der (er) hundredetusinder, som sidder hjemme og klargør deres våben og øver sig på at ramme med deres rifler"… "Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod, og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken"…

Blandt de mange organisationer, der står bag politianmeldelsen af Paludan er: SOS Racisme, Asylret, Forum for Mangfoldighed, Horserød-Stutthof Foreningen, en række islamiske trossamfund, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Fair Play, European Network Against Racism (Danmark), DEMOS og mange flere.

Eksperter: Straffelov kan bruges mod Paludan

De 37 organisationer henviser til en række juraeksperter, der samstemmende vurderer, at Rasmus Paludan overtræder dansk lovgivning.

– Når hadefulde og nedværdigende ytringer og gerninger ikke bare er vendt mod en bestemt religion, men også mod de troende, er det efter min mening i strid med racismeparagraffen. Jeg er dykket ned i Straffelovrådets betænkning, der dannede baggrund for Folketingets beslutning om at afskaffe blasfemiparagraffen, og her fremgår det, at hån og nedværdigelse af troende mennesker indenfor en bestemt religion er omfattet af straffelovens paragraf 266 b, vurderer mediejurist Oluf Jørgensen i Jyllands-Posten.

Også juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet, mener, at straffeloven åbner op for at retsforfølge Rasmus Paludan.

– Paragraf 266 b er en mulighed, for den beskytter mennesker mod at blive nedværdiget, blandt andet på grund af deres religion.

Truer etniske danskere

Det er ikke kun muslimer og mennesker fra ikke-vestlige lande, som Rasmus Paludan og hans parti vil fjerne fra det danske samfund.

I adskillige Stram Kurs-videoer på YouTube kan man høre partiets stifter Rasmus Paludan true etniske danske "tilbagestående samfundstabere", og "politiske parasitter" med steder, som er "lukkede".

I videoen "Danmark for danskere" fra den 5. august 2018 tordner Rasmus Paludan:

"Og så er der selvfølgeligt problemet med de tilbagestående samfundstabere af dansk etnisk oprindelse, som ikke har nogen uddannelse, som har begrænsede kognetive evner, som stemmer på Enhedslisten, eller De Radikale – sådan nogle, som står bag mig – og der vil jeg bare sige, at det må man selvfølgeligt vurdere farligheden af, og i visse tilfælde må de fjernes fra samfundet til steder i Danmark, som er aflukkede, hvor de ikke kan skade andre mennesker".

Den tidligere formand for Centrum-Demokraterne og generalsekretær i Red Barnet, Mimi Jakobsen, har politianmeldt Rasmus Paludan for udtalelserne om at "fjerne" "tilbagestående" danskere og sende dem til steder, der er "aflukkede".

Mimi Jakobsen har startet et samarbejde med et advokatfirma. Hun overvejer at anlægge en injuriesag, efter at Paludan kaldte hende for "nazi-svin" for åben skærm i den bedste sendetid i DR's Aftenshow. Advokatfirmaet skal også gennemse en række hadske opslag på hendes Facebook, som hun har modtaget, efter at hun kritiserede Paludan og Stram Kurs i Aftenshowet.

Ingen muslimer på jord

Hadprædikanten er også blevet politianmeldt for sine udtalelser i en YouTube-video fra den 19. december 2018, hvor han gør det klart at:

"Det bedste vil selvfølgeligt være, at der ikke er en eneste muslim tilbage på vores kære jord, og jeg håber, at det vil ske en dag, og så ville vi have nået vores endelige mål".

I den samme video uddyber Paludan sit had mod islam og muslimer:

"Det er det islam er, drab, ydmygelse, voldtægt, hærværk og fornedrelse mod alle, der ikke er muslimer, faktisk også dem der ikke er muslimer, på den måde som de enkelte retninger indenfor islam mener, man skal være muslim på."…

"Det eneste muslimer forstår, det har vi fra den lærte Bill Warner, er overvældende fysisk magt, det er det eneste muslimer forstår og har respekt for, når det kommer fra nogle såkaldte vantro, det vil sige ikke-muslimer."…

"Det her er en kamp, og fjenden det er islam og muslimer, og vi kan starte med at sørge for, at fjenden ikke er i vores eget land Danmark, og så kan vi eventuelt hjælpe andre lande med at få dem ud fra deres lande".

Juraekspert og direktør i tænketanken Justitia, jurist Jacob Mchangama er også rystet over videoen.

– Jeg kan ikke forstå det anderledes, end at Rasmus Paludan siger, at målet er udryddelse af alle muslimer på Jorden. Hvornår har vi sidst haft en politiker, der opfordrer til folkemord? spørger Jacob Mchangama i Berlingske.

Også i Aalborg Politikreds ligger der mindst en anmeldelse af Rasmus Paludan.

Den er indgivet af pensioneret lektor i historie og samfundsvidenskab hos Niels Brock, Jørgen Stabenfelt.

Han anmeldte Paludan den 17. marts, fordi han havde bebudet, at han ville smøre koranen ind i svinelort på Jomfru Ane Gade, der ligger midt i Aalborg.

– Jeg håber på at kunne sætte en foreløbig stopper for Paludan. Koran-skænding har intet med ytringsfrihed at gøre, siger Jørgen Stabenfelt til Arbejderen.

Han uddyber:

– Paludan har i forvejen en foreløbig betinget dom. Jeg håber, at han bliver dømt en ubetinget straf, så han kommer ind og sidde. Vi er til grin for vores egne skattekroner. Politiet bruger millioner af dine og min skattekroner på at beskytte Paludan og hans hadtaler. 

Hans anmeldelse ligger lige nu hos rigsadvokaten og statsadvokaten.

– Jeg har løbende indsendt mere materiale og racistiske og nedværdigende udtalelser fra Paludan. Derfor bør det være en smal sag at opbygge en sag og rejse endnu en tiltale mod Paludan.

I strid med grundloven

En række af Stram Kurs' forslag strider mod grundloven, vurderer Amnestys chefjurist, Claus Juul.

– Der er stort set ikke et eneste af Stram Kurs' konkrete forslag, som i praksis ville kunne realiseres – fordi de enten strider mod grundloven eller vores diskriminationslovgivning eller de internationale menneskerettighedskonventioner eller alle tre regelsæt, siger Claus Juul til Arbejderen.

– Partiet vil fratage muslimer i Danmark deres grundlovssikrede frihedsrettigheder. Derudover vil partiet indføre en helt generel diskrimination af muslimer på en række samfundsområder. Disse forslag er i strid med grundlovens paragraf 70, der slår fast, at "Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt".

Amnestys chefjurist har gennemgået Stram Kurs' konkrete forslag.

– Stram Kurs' forslag om et forbud mod bøn og ramadan, muslimsk tøj, halalslagtet kød og sprog er i strid med grundlovens paragraf 67 om retten til at samle sig og dyrke sin gud, som man ønsker. Forslaget om et forbud mod uddannelse til muslimer er i strid med grundlovens paragraf 76 om retten til undervisning, forklarer Claus Juul og uddyber:

– Forslaget om et forbud mod frit boligvalg er i strid med den almindelige diskriminationslovgivning og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der slår fast, at enhver har ret til bevægelsesfrihed og til frit at vælge sit opholdssted. Forslaget om et forbud mod at opholde sig på gader og stræder to eller flere personer strider mod grundlovens paragraf 79, der sikrer forsamlingsfriheden.

Politibeskyttelse for over 41 millioner kroner

Det er dyrt for politiet at stille op, hver gang Stram Kurs-lederen, Rasmus Paludan, afholder sine enmandshappenings.

Fra den 1. januar til og med 29. april har politiet brugt 41 millioner kroner i forbindelse med Paludans demoer. Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet, som TV2 har fået aktindsigt i.

Arbejderen har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Rasmus Paludan.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. maj. 2019 - 09:19   25. jun. 2020 - 12:46

Det yderste højre

ml@arbejderen.dk