29 Nov 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Unge forlanger klimaundervisning

Fridays For Future spreder ordet på folkeskoler

Unge forlanger klimaundervisning

Fridays For Future har besøgt 60 skoler på bare tre måneder for at få klimaundervisning på skoleskemaet.

Aktivist og koordinator for Fridays For Future, Sylvester B. Spangenberg, kæmper for at få klimaet sat på skoleskemaet.
FOTO: Privat
1 af 1

Fridays For Future har startet en landsdækkende kampagne, "Klima På Skema", for at få sat klimaet på skemaet.

– Det er åbenlyst og oplagt, at skoler skal klæde deres elever på til at kunne tackle klimakrisen, fortæller koordinator hos Fridays For Future, Sylvester B. Spangenberg, til Arbejderen.

Det er åbenlyst og oplagt, at skoler skal klæde deres elever på til at kunne tackle klimakrisen.
Sylvester B. Spangenberg, Fridays For Future

De unge klimaaktivister mener, at uddannelsessektoren er en bærende del af løsningen, og at undervisningen i grundskolen i dag ikke informerer eleverne tilstrækkeligt om klimakrisen.

Fridays For Future håber på, at eleverne kan blive klogere på, hvordan vi kan passe på og lære om klimaet.

Konkret vil de have klimaundervisning som et tværgående tema i alle relevante fag. De synes også, det ville være vigtigt, hvis elever får en projektuge omhandlende klima. I projektugen kan elever og lærere i fællesskab dykke ned i klimarelevante emner og få en bredere viden.

– Vi kan ikke handle på en krise, vi ikke forstår

Fridays For Future er utilfredse med den nuværende undervisning om klimaet og klimakrisen. De mener, at klima er så meget mere end drivhusgasser og stigende grafer. Fridays For Future synes, at skolen burde forberede eleverne på, hvordan de skal reagere samt tager hånd om klimakrisen. 

– Som elev mener jeg ikke, at vi unge bliver rustet til den fremtid, der venter os. Derfor kræver Fridays For Future en målrettet og nutidig klimaundervisning, der ruster, styrker og inkluderer alle elever. Vi kan nemlig ikke handle på det, vi ikke forstår, siger Isabella Suvatne Ben-Hamadou, som er koordinator for Fridays For Future. 

Også lærerstuderende bakker op

Også de lærerstuderende mener, at klimaundervisning er en vigtigt ting for skoleelever.

De lærerstuderende er også aktive for at få mere klimaundervisning på læreruddannelsen og få klimaet gjort til en fast del af studieordningen.

Det er vigtigt for Fridays For Future, at både lærerstuderende og de færdiguddannede lærere kan skabe en tryghed og robusthed, så eleverne ikke mister håbet om vores planet eller får klimaangst. Det kan nemlig være meget foruroligende og forstyrrende for nogle elever at høre om klimaforandringer.

Friday For Future er meget begejstret for de unge lærerstuderendes støtte.

– En af de ting der er rigtig vigtig, hvis man skal have klima på skoleskemaet, er lærernes evne til at undervise i klimakrisen. Det er et sårbart emne. Derfor er et af vores krav også, at der skal efteruddannelse til færdiguddannede lærere, og at det skal blive en del af læreruddannelsen at undervise om klima, siger Jelva Illeris Schultz, koordinator for Fridays For Future.

Ligesom Fridays For Future synes mange af de lærerstuderende også, at klima ikke kun skal følge med til geografi- eller naturfag men derimod alle undervisningsforløb. Klimaundervisningen skal tilpasses de enkelte aldersgrupper og klassetrin.

Koordinator hos Fridays For Future, Sylvester B. Spangenberg, fortæller, at de lærerstuderendes støtte viser, hvor mange der er enige med Fridays For Futures kampagne på tværs af aldersgrupper og generationer.

Han henviser til en meningsmåling blandt unge under 30 år, der viser, at 99 procent synes, at det er vigtigt at få klimaundervisning på skemaet. 

Handling

Fridays For Future har været i gang med at sprede ordet og deres bevægelse om at få klima på skoleskemaet.

De har siden starten af december været ude på skolebesøg og har besøgt omkring 60 skoler. En del af besøgene har været virtuelle grundet af corona, men det sætter ikke en stopper for Fridays For Futures kamp for mere klima på skemaet.

Sylvester B. Spangenberg fortæller selv, at Fridays For Future har haft positive oplevelser, når de har været på skolebesøg fysisk og virtuelt.

– En masse har vist interesse, og nogle har endda meldt sig ind i Fridays For Future, fortæller han til Arbejderen.

Arbejderen har forgæves forsøgt at få børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at svare på, hvad hun tænker om de unges ide om at få klimaet sat på skoleskemaet. Men ministeren ønsker ikke at medvirke i artiklen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. mar. 2021 - 15:36   24. mar. 2021 - 21:33

Klima

IIsabella Therése Blumensaadt
erhvervspraktikant, 8. klasse på Det frie Gymnasium