25 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Fin biografi om mennesket, politikeren og skribenten Lenin

Fin biografi om mennesket, politikeren og skribenten Lenin

Biografiens forfatter har formået at skabe en bog rig på oplysninger, som ikke mindst førstegangslæsere om Lenins korte og begivenhedsrige liv kan have stort udbytte af.

Forlaget Solidariet har udsendt en ny Leninbiografi skrevet af den canadiske historiker Lars T. Lih.

Der er tale om en velskrevet og let læselig bog, som i sit indhold formår at skabe en fin balance mellem beskrivelsen af mennesket, politikeren og skribenten Lenin. Dog savnes der en uddybning af skrifter fra Lenins sidste leveår.

Vi følger Lenin lige fra hans barndom og ungdom i Rusland til hans tid i landflygtighed som professionel revolutionær rundt omkring i Europa. Der er en god beskrivelse af ham som den russiske revolutions fører og hans alt for korte tid i spidsen for Sovjetunionen, inden han må trække sig tilbage som en syg og nedslidt  leder for verdens første socialistiske stat.

God bog for ”nybegyndere”

Biografiens forfatter har formået at skabe en bog rig på oplysninger, som ikke mindst førstegangslæsere om Lenins korte og begivenhedsrige liv kan have stort udbytte af. Biografien sammenkæder hans værker i den givne historiske kontekst, som de blev skabt i. Det fremmer forståelsen af skrifternes vigtighed, såvel, politisk, ideologisk som historisk.

Boges forfatter formår at balancere flot mellem beskrivelser af Lenins politiske arbejde. Samtidig giver den et nuanceret billede af Lenin som menneske og praktisk politisk organisator. Den giver også en god beskrivelse af Lenin som en del af et politisk fællesskab blandt hans nærmeste medarbejdere.

Med andre ord bibringer bogen en forståelse af, hvor kompleks en historisk personlighed Lenin var. Han levede for marxismen og den kommunistiske bevægelse, og han sled sig ihjel for at realisere sine visioner.

Forfatteren beretter om en mand, der havde et stærkt følelsesmæssigt forhold til Marx og Engels skrifter, men samtidig beskrives Lenin som en omsorgsfuld og munter mand, der elskede musik og litteratur og socialt samvær.

Man kan ganske enkelt ikke skille de forskellige sider af mandens liv og virke fra hinanden. Han kæmpede viljefast og konsekvent for at realisere et socialistisk samfund. Det skete under uhyre vanskelige betingelser for det unge Sovjetunionen:  Kapitalistiske interventioner mod den ny stat. Intern borgerkrig. Mislykkede socialistiske revolutionsforsøg i Europa. Og opbygningen af et samfundssystem der aldrig før havde set dagens lys på jorden.

Opgør med den borgerlige myte om Lenin

I biografien imødegås borgerlige historikeres påstande om Lenin som en ond, autoritær og arrogant diktator, fordi han nødvendigvis måtte tager store og drastiske beslutninger ud fra de vanskelige materielle vilkår, Sovjetunionen opstod under. Blandt andet når det drejede sig om kampen mod kontrarevolutionære, der direkte undergravede og saboterede opbygningen af det nye samfund, og opgør med bønder der nægtede at udlevere korn til en sultende befolkning.

I den sidste del af bogen fremfører bogens forfatter nogle såkaldte ”karaktervidner” af Lenin. Personer, der var tæt knyttet til ham, eller udefra kommende der havde haft lejlighed til at tale med ham.

Der er tale om nuancerede vurderinger af Lenin. Eksempelvis siger engelske Bertrand Russell: ”Han er meget venlig og tilsyneladende simpel, helt uden spor af ophøjethed, jeg har aldrig mødt en person så blottet for arrogance”. (side 257). En samarbejdspartner i partiet Zinovjev skrev i begyndelsen af 1930`erne, at Lenin bestemt ikke var egocentrisk, og ikke havde diktatoriske tendenser.(side 255). 

Mangelfuld afslutning

Man kan dog savne en behandling af Lenins sidste skrifter fra 1922 og frem til hans død. Det drejer sig om breve og diktater, som udgør en vigtig dokumentation om Lenins betragtninger over landets situation de sidste år af hans liv. 

Disse skrifter kaldes for ”Lenins testamente” og indeholder blandt andet hans betragtninger over og vurderinger af de mest fremtrædende personer i partiet. Her fremkommer han med råd til deres fremtidige virke og magtbeføjelser. Lenins testamente giver udtryk for en mand, der nærer stor omsorgsfuldhed for sit lands fremtid og for sine nærmeste medarbejdere i partiet, som han giver nogle åbenhjertige vurderinger af, da hans liv nærmer sig sin afslutning.

Biografien er illustreret med mindre fotografier. Der er litterære henvisninger og et grundigt noteapparat. Bogen kan absolut anbefales.

21. dec. 2012 - 19:45   21. dec. 2012 - 19:45

Klaus Haase
4

Lars T. Lih: Lenin. Oversættelse: Morten Riis. 280 sider. 100 kroner. Forlaget Solidaritet.