28 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Mere end en bog om lærerkonflikten

Søren og Mette i benlås

Mere end en bog om lærerkonflikten

Med en historisk fortælling som ramme evner Anders-Peter Mathiasen på en lettilgængelig måde at bruge lærerlockouten som eksempel på, hvordan det politisk lod sig gøre at spille lærerne skakmat.

Næppe nogen lærer er i tvivl om, at der var lavet en drejebog for hele forløbet frem til regeringsindgrebet i 2013.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Den nye bog, "Søren og Mette i benlås", er, som det også fremgår af undertitlen, en krønike om folkeskolen, lærerlockouten og New Public Management.

Lidt af en mundfuld, så man kunne måske tro, at bogen ville blive rodet eller overfladisk.

Tak til Anders Peter Mathiasen for en politisk autentisk krimi, der handler om så meget mere end lockouten.

Men Anders-Peter Mathiasen (APM) evner på en lettilgængelig måde at bruge lærerlockouten som skoleeksempel på, hvordan det politisk lod sig gøre at spille lærerne skakmat.

APM skriver i slutningen af prologen: "Sådan gik det op for mig, at jeg bedst kan fortælle den historie, jeg er rejst ud for at skrive, ved at huske tilbage på min egen".

Og netop ved at sætte lockouten ind i en historisk kontekst, giver APM læseren mulighed for at vurdere, om lockouten var et nøje aftalt spil styret af regeringen med finansminister Bjarne Corydon i spidsen flankeret af statsminister Helle Thorning, eller om denne tankegang er en "sensationspræget konspirationsteori", hvilket Corydon har givet udtryk for.

Rænkespil af format

Den første halvdel af bogen er en historisk fortælling, der skal ses som en indledning eller forforståelse til lærerkonflikten/ lockouten.

Det er en beretning om postbudet, der engang leverede posten på køkkenbordet, om Anders Foghs betagelse af Chicago-skolen, om New Public Managements (NPM) indtog i Danmark, om lærerformand Anders Bondos forsøg på at undgå, at timetælleriet blev en del af folkeskolen, om Christian Nissens slankning af DR, om NPM-kontrakter, om Banedanmark og måltal, om minuttælleriet ved politiet, om Finansministeriets indflydelsesrige position, om effektiviseringskrav på to procent, om konsulentfirmaet McKinseys rolle med meget mere.

Tunge temaer, men skrevet enkelt, forståeligt og i et autentisk flow, hvor man som læser bliver nysgerrig på, hvordan overgangen til lockouten vil blive.

Forfatteren vælger at starte afsnittet om lockouten med underafsnittet om "En hemmelig gruppe". Det lyder som en krimi, og det er det også. Som læser bliver man i sidste halvdel af bogen ført igennem en vaskeægte krimi, hvor citat på citat vidner om et rænkespil af format.

APM fortæller om den hemmelige "Arbejdsgruppen om analyse af arbejdstid i folkeskolen og det almene gymnasium" ledet af Berit Didriksen, der blev dannet på tværs af Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet, hvorved der ikke skulle foreligge referater eller rapporter. Alt sammen foregik internt. Samme 40 mand store arbejdsgruppe opløstes i november 2012 uden afrapportering!

54 svar på spørgsmål

APM fortæller også om en SSFR-regering, som ønsker en skolereform, som Helle Thorning eksemplificerer med en skoledag, hvor Emil bygger et fuglebur og lærer om Pythagoras (det var for mange lærere på daværende tidspunkt lidt af en joke). Udfordringen var, at der ikke var penge til reformen – og her kom så lærernes arbejdstid i spil, hvilket dokumenter fra Finansministeriet, som næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorthe Lange, kom i besiddelse af, vidner om.

Herefter følger en beskrivelse af et forhandlingsforløb (forhandling var der dog ikke meget af), en tur i Forligsen, efterfulgt af en lockout i fire uger, og i sidste ende et lovindgreb, som "matchede de krav, som KL havde stillet til lærerne".

APM dokumenterer, hvordan embedsværket i forbindelse med lovindgrebet havde udformet 54 svar på mulige spørgsmål, der ville blive stillet efter lovindgrebet, som ministre og ordførere kunne ty til. Et af spørgsmålene lød: Hvor længe har regeringen haft lovindgrebet liggende i skuffen”. Embedsmandsværkets forslag til svar var: "Jeg kan afvise enhver spekulation om, at dette lovforslag var et, der lå klar til lejligheden"(!)

Vi skal huske historien

Endnu et politisk sammentræf, som APM gør opmærksom på, er Corydons salg af Dong, som "skete i ly af konflikten med landets skolelærere", og hvor der heller "ikke var dokumentation for de allermest centrale beslutninger i forbindelse med salget".

Jeg tror ikke, der er nogen lærere, der er i tvivl om, at der var lavet en drejebog for hele forløbet. Men hvis man skulle være i tvivl, så læs bogen. Den indeholder så mange fakta og citater, blandt andet Helle Thornings berømte "da vi besluttede lockouten", at man skal være ualmindelig naiv for at tro, at det er et resultat af tilfældigheder.

Tak til Anders Peter Mathiasen for en politisk autentisk krimi, der handler om så meget mere end lockouten, og som forhåbentlig giver genlyd og handling både ved lønmodtagere og fagforeninger. For kun ved at huske historien, og de aktører der var med, kan vi forandre fremtiden.

22. okt. 2017 - 12:46   26. okt. 2017 - 15:41

Bøger

Miam Bech Nygaard
tidligere folkeskolelærer
5

Anders-Peter Mathiasen: Søren og Mette i benlås. En kritisk krønike om folkeskolen, lærerlockouten og new public management. 192 sider 250 kroner. Politikens Forlag.