26 Jun 2022  

KBH: Overskyet, 19 °C

11. september - Som sendt fra himlen

11. september - Som sendt fra himlen

Tirsdag, 27. september, 2005, 00:00:00

Var den amerikanske administration direkte eller indirekte involveret i 11. september? I David Ray Griffins nyligt udkomne bog fremlægges en lang række indicier og beviser

af Anton Nielsen
I Det nye Pearl Harbor af David Ray Griffin, som for nyligt er udkommet på dansk, fremlægges en lang række indicier og beviser, som alle peger på, at den amerikanske regering - muligvis også præsident Bush himself - kendte til planerne for angrebet på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001, men at man med vilje undlod at foretage sig noget, før det var uigenkaldeligt for sent.
Om aftenen den 11. september 2001 skulle præsident Bush have skrevet i sin dagbog, at angrebet på World Trade Center og Pentagon var 'det 21-århundredes Pearl Harbor - Det nye Pearl Harbor'.
Udtrykket var ikke nyt, men stammer fra det nykonservative skrift, 'Rebuilding America`s Defenses: Strategy, Forces, and resources for a New Century', som er udarbejdet af ideologerne i Project for the New American Century.
I denne grundbog for nyfascister og højrekonservative påpeges behovet for 'et nyt Pearl Harbor', hvis det skal lykkes at gennemføre reaktionens fremtidsvisioner for det storamerikanske imperium.
'Tre af de vigtigste emner i dette dokument', skriver kritikeren Rahul Mahajan i et bidrag til bogen, 'er behovet for at placerer flere militære baser rundt om i verden, som et udtryk for magt; behovet for at gennemføre 'regimeændringer' i lande som ikke er venligt stemte overfor amerikanske interesser; og behovet for voldsomt at forøge militærbudgettet, især til 'missilforsvaret' - det er generelt forstået ikke som afskrækkelse, men som 'en forudsætning for opretholdelse af amerikansk overlegenhed' ved at forebygge at andre lande afskrækker os.'
Mahajan tilføjer, at dokumentet siger, at den ønskede omdannelse af militæret sandsynligvis vil være politisk umulig 'uden en katastrofal og katalyserende begivenhed som et nyt Pearl Harbor.'

Spørgsmål i kø
Politiken var fastlagt på forhånd, det nye Pearl Harbor var tændsatsen, som skulle sætte processen i gang. På den baggrund var der, som tiden gik, flere og flere som begyndte at spørge: Var den amerikanske administration og præsidenten direkte eller indirekte involveret i 11. september. Var man blevet advaret i forvejen? Vidste man besked i forvejen? Var det et komplot mellem terroristerne i Det Hvide Hus og terroristerne Bora Bora bjergene? Var det et led i en forud vedtaget plan, at lade tingene ske, uden at foretage sig noget?
Lod man flere end 2000 mennesker dø, selv om man kunne have reddet dem, for at få sin 'krig mod terror.' Det lyder sindssygt - men kan ikke afvises!
Spørgsmålene står i kø. Myndighederne forholder sig - med henvisning til den officielle undersøgelse, der er gennemhullet som en si - tavse som graven. Stadig flere ubesvarede spørgsmål hober sig op, og kræver et svar. Da det ikke kommer, begynder forfatteren til den her omtalte bog - og mange andre med ham - selv at undersøge sagen. Om disse mange undersøgelser og de mange facts, teorier og resultater, som følger heraf, handler denne bog.

Myndighedernes medskyld
Forfatteren opsætter 8 punkter for myndighedernes 'medskyldighed', som danner grundlag for undersøgelsen:
1. Konstruktion af falsk redegørelse.
2. Efterretningstjenesterne forventede et eller andet.
3. Særlige hændelser var forventet af efterretningstjenesterne.
4. Efterretningstjenesterne involveret i planlægningen.
5. Pentagon involveret i planlægningen.
6. Det Hvide Hus forventede et eller andet.
7. Specifik viden på forhånd i Det Hvide Hus.
8. Det Hvide Hus involveret i planlægningen.
Ovenstående anmelder har ingen jordisk chance for at gennemskue alt det, som bliver lagt frem i bogen. Noget af det er ganske givet tankespind. Men er bare en brøkdel, af det der her fortælles, sandt, og det tror jeg det er, så er det på høje tide at revidere vort lands forhold til krigsmagerne i den amerikanske regering.
Den umiddelbare konsekvens heraf må være, at Danmarks deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak, øjeblikkeligt ophører.
Det er en nødvendig bog, læs den og bliv klogere.

David Ray Griffin: Det nye Pearl Harbor. 319 sider. Vejl. pris 220 kroner. Progressive Publishing. Køb den i boghandlen eller bestil hos Dansk Undergrund. Tlf. 8640 9944. www.danskundergrund.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. sep. 2005 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:15

Kultur