02 Oct 2022  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

United States of Israel?

United States of Israel?

Lørdag, 19. januar, 2008, 00:00:00

Forfatterne til ny bog om den israelske lobby i USA opfordrer ligefrem USA til at lægge økonomisk pres på Israel i stil med sank-tionerne mod apartheid-Sydafrika. Men bogen er usammenhængende

af Irene Clausen
Bogen 'Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik' fra slutningen af 2007 er skrevet af de to universitetsprofessorer John J. Mearsheimer og Stephen M. Walts. Bogen førte ved sin udgivelse i USA til anklager mod forfatterne for antisemitisme.
Bogens taler om 'den israelske lobby', hvor det vil være mere korrekt at bruge betegnelsen 'den zionistiske lobby'.
Forfatterne hævder, at der, i forbindelse med præsidentvalget i 2008 er én ting, vi kan være sikre på. At kandidaterne, uanset uenigheder på andre områder, vil tale med én stemme i forhold til Israel.
'Der er sandsynligvis ingen af kandidaterne, der vil rette en væsentlig kritik mod Israel eller foreslå, at USA bør føre en mere upartisk politik i regionen. De, der måtte gøre det, vil hurtigt blive hægtet af løbet' (s. 17).
Støtten fra USA til Israel er steget støt op gennem historien. Den officielle støtte beløber sig nu om dage til ca. 4.3 milliarder dollars, men er reelt nok langt større.
Hovedparten af støtten går i dag til at opretholde Israels militære overherredømme i Mellemøsten. Men samarbejdet strækker sig naturligvis også til efterretning.
I 1985 underskrev de to lande en aftale om at dele efterretnings-oplysninger. USA har vendt det blinde øje til eksistensen af Israels hemmelige masseødelæggelsesvåben-programmer.
De officielle begrundelser for den massive støtte til Israel strækker sig lige fra strategiske og moralske begrundelser til medlidenhed med
holocaust-ofrene. Med 11. september fik USA og Israel en anledning til at erklære et nyt 'partnerskab mod terror'.
Men disse interesser forklarer, ifølge forfatterne, ikke USA`s stadig mere ubetingede støtte til Israel. Der må stikke noget andet under. Dette andet er... den israelske lobby i USA

Lobbyen
Den israelske lobby er en løs sammenslutning af enkeltpersoner og magtfulde interessegrupper, der består af jøder, ikke-jøder samt såkaldt kristne zionister.
Lobbyen ønsker - som bogen skriver - at Israel behandles 'som om landet var den 51. stat i USA'.
Lobbyen arbejder på mange planer: politisk lobbyarbejde i forhold til lovgivningsarbejde og præsidentvalg, indflydelse i medierne, tænketanke, universiteter, forfølgelse af Palæstina-støtter og antizionister gennem mistænkeliggørelse og beskyldninger om antisemitisme.
Forfatterne mener at USA fører en forfejlet politik i Mellemøsten, hvilket bl.a. skyldes pres fra den israelske lobby. Et eksempel er krigen i Irak, som har svækket USA`s position og styrket Iran - Israels hovedfjende!
Et andet eksempel er Palæstina-Israel konflikten. Her støtter præsident Bush en to-statsløsning med det formål at vinde de arabiske landes sympati og svække Iran, men dette projekt vanskeliggøres af den israelske lobby - og Israel.
Forfatterne opfordrer ligefrem USA til at lægge økonomisk pres på Israel i stil med sanktionerne mod apartheid-Sydafrika.
Selvom bogen er rig på informationer og giver et spændende indblik i den zionistiske lobby og den politiske administration i USA, så er den politisk usammenhængende og overbeviser ikke denne læser om sin hovedtese At USA styres af den zionistiske lobby, og at zionismen og imperialismen ikke har sammenfaldende interesser.
Der eksisterer en historisk strategisk alliance mellem imperialismen og zionismen, hvor den zionistiske stat Israel spiller rollen som imperialismen forpost i Mellemøsten - og i ét og alt forsvarer imperialismens strategiske interesser.
For det palæstinensiske folk er hovedfjenden imperialismen, og det betyder at zionismen kun kan bekæmpes gennem antiimperialistisk kamp.

'Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik'.Oversat af Mikael Ørting Kristiansen. Gyldendal. 2007. 461 sider. Pris 349,-

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. jan. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:15

Kultur