26 Jun 2022  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

I anledning af Mahatma Gandhi`s fødselsdag 2. oktober

I anledning af Mahatma Gandhi`s fødselsdag 2. oktober

Onsdag, 08. oktober, 2008, 00:00:00

Det danske fredsakademi har publiceret en række værker af og om Gandhi på både dansk og engelsk til belysning af Gandhi og hans samtid

af Holger Terp, redaktør, Det danske Fredsakademi
Den indiske politiker Mahatma Gandhi (1869-1948) var en af de vigtigste personligheder i det tyvende århundrede i spørgsmålet om frigørelse fra imperialisme.
Det danske fredsakademi har derfor publiceret en række værker af og om Gandhi på både dansk og engelsk til belysning af Gandhi og hans samtid.
De danske værker er først og fremmest den samlede selvbiografi 'Mine forsøg med sandheden', der ikke før har været udgivet i sin helhed på dansk, samt antologien 'Det unge Indien', der er en nyoversættelse af en udgave fra 1920`erne Begge værker er rigt illustreret og annoteret af Holger Terp.
På engelsk har Fredsakademiet udgivet antologien 'Friends of Gandhi', der er redigeret af den indiske professor E. S. Reddy, forhenværende chef for FN`s Apartheidkontor og Holger Terp. Denne antologi dokumenterer for første gang al kendt korrespondance mellem Gandhi og missionærerne Ester Færing og Anne Marie Petersen samt Ellen Hørup, Viggo Hørups datter.
Det fremgår af denne antologi, at Gandhi hverken var pacifist eller antiimperialist i begyndelsen af 1920`erne!
Sidst men ikke mindst har Fredsakademiet udgivet en cd-rom som et iso-billede med 34 Gandhi-bøger, som i detaljer beskriver Gandhis liv og virke frem til slutningen af Første Verdenskrig. I disse bøger kan man læse om den britiske imperialisme i Indien og Sydafrika, udplyndringen af landene og befolkningerne, overgrebene, massakrerne og censuren.
For første gang er det muligt ved hjælp af primære kildedokumenter at skabe sig en forståelse af den indiske historie og politiske udvikling i denne periode, herunder den indiske nationalkongres` tidlige historie, Gandhis og andre politikeres rolle i partiet, borgerrettighedsbevægelsens historie, samt de tidlige forsøg på at formulere og gennemføre en effektiv modstand mod, hvad der dengang var verdens stærkeste militære stormagt.
Denne modstand kunne kun være effektiv, fordi den blev baseret på ikkevoldelige strategier og principper.


Mine forsøg med sandheden BD 1
Mine forsøg med sandheden BD 2
Friends of Gandhi
Det unge Indien
cd-rom

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. okt. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:11

Kultur