25 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Arbejderbevægelsen i Sønderjylland

Arbejderbevægelsen i Sønderjylland

Torsdag, 11. december, 2008, 00:00:00

Yderst engageret og levende beskriver Frode Sørensen 50 år i Sønderborg, hvor industri- og arbejderbevægelsens kultur kom til at sætte et markant og vedvarende præg på udviklingen

af Bjarne Nielsen
Den tidligere socialdemokratiske minister Frode Sørensen har gennem flere år forsket i Sønderborgs arbejderbevægelses historie.
Det er der nu i 90-året for revolutionen på Als (se Arbejderen 6. november) kommet bogen 'Revolutionen og Magten. Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922' ud af.
Yderst engageret og levende beskriver Frode Sørensen 50 år af Sønderborgs 750-årige historie. Vel at mærke 50 år, hvor det moderne samfund var i støbeskeen, og industri- og arbejderbevægelsens kultur kom til at sætte et markant og vedvarende præg på udviklingen.
De 50 år sluttede med Første Verdenskrig, den forrådte revolution i Tyskland, folkeafstemning og genforening. Alle ting hvor arbejderbevægelsen spillede en stor rolle.

Første socialistmøde
Det hele startede med at socialisten Zimmermann fra Flensborg indkaldte til det første socialistmøde den 26. oktober 1872 i Stentofts danselokaler, hvor rigsdagsmanden, cigarmager Georg Winter, beskrev arbejdernes situation således:
'Arbejderen bliver tvunget til at ødelægge helbred og livslængden i fabrikker uden at få den fulde løn for sit arbejde'.
Kort efter ankom agitatoren Walter fra Hamborg, der for 50 tilhørere og det obligatoriske politi, kunne agitere for valgret for alle. En måned senere gik skrædderne på gaden og de første fagforeninger blev stiftet.
1872 er også året hvor Wilhelm Liebknecht og August Bebel blev dømt to års fængsel for deres solidaritet med den revolutionære Pariserkommune! Det var forløberen for socialistlovene, som forbød socialdemokratiske og beslægtede organisationer at virke. Loven bestod indtil 1890.
1890 var året hvor verden første gang holdt 1. maj demonstrationer for at mindes drabene på arbejdere fra strejken i Chicago i 1889. Flensborgs arbejdere var med fra første dag, medens arbejderne i Sønderborg først kom med ti år senere, i 1900.

Arbejder- og soldaterråd
Frode Sørensen bruger lidt over 50 sider på den direkte revolutionære periode fra 1918 til 1920, med revolution og arbejder- og soldaterråd ved magten.
Kapitlet rummer ikke meget nyt, men har nogle meget fine og detaljerede beskrivelser fra magtkampene mellem de revolutionære og reformisterne. Imponerende er det at læse, hvorledes 800 mødte op til KPD`s møde i Sønderborg i1 919, for at høre fru Schaumann fra Magdeburg hegle flertalssocialdemokraterne igennem for deres samarbejde under krigen med de tyske magthavere.
Bogen fortæller også historien om en vellykket integration. Unge tyske arbejdere og håndværkere kom for omkring 100 år siden til Sønderborg for at få del i fremskridtet, ligesom mange efter krigen og revolutionen blev hængende. Deres sprog blev en blanding af tysk og sønderjysk. Deres børn blev flersprogede, talte tysk i skoleklassen, sønderjysk i skolegården, dansk eller tysk på gaden, alt efter forholdene og tysk og sønderjysk hjemme. Det var dengang.

Klassetilhørsforhold
Frode Sørensen har et indgående kendskab til såvel fagbevægelsen som Socialdemokratiet i Sønderjylland. Det er interessant at læse hans beretning om hvorledes socialdemokraterne og arbejderklassen hurtigt erkendte, at det vigtigste ikke var det nationale, men derimod deres sociale og klassemæssige tilknytningsforhold.
Bogen har et fornemt kapitel med 42 biografier over arbejderbevægelsens pionerer i Sønderborg, litteraturliste og et godt navneregister.
Det centrale i bogen, som er meget detaljeret og gennemillustreret med et fantastisk billedmateriale, er skildringen af hvorledes arbejderbevægelsen i Sønderborg i løbet af et halvt århundrede udviklede sig fra ingen ting til at overtage borgmesterstolen i 1922.
Bogen er en rigtig spændende oplevelse og et solidt arbejde. Synd Sørensen spildte tid på at være skatteminister. Han er betydeligt bedre som historiker.

Frode Sørensen: Revolutionen og Magten. Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922. 204 sider, rigt illustreret. 249 kr. Udgivet af Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. dec. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:11

Kultur