06 Jul 2022  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Vygotskij i praksis - Hvordan lærer vi at tænke?

Vygotskij i praksis - Hvordan lærer vi at tænke?

Tirsdag, 15. december, 2009, 00:00:00

Bogen ¤¤Vygotskij i praksis¤¤, er skrevet af en praktisk arbejdende svensk psykolog, og indeholder et væld af eksempler på, hvordan teorien kan omsættes i praksis

af Mauri Johansson
Spørgsmålet om hvordan vi lærer at tænke har optaget filosofer og pædagoger i alle dage, og der er mange bud på svar.
Længe mente man, at læreren gennem undervisningen fik proppet visdommen ind i børnenes knold. Nogle var bedre til at modtage budskabet - de 'bogligt' orienterede og 'intelligente'. Resten måtte tage til takke med slidsomt fysisk arbejde.
Men denne tankegang fik de sovjetiske pædagoger og filosofer gjort op med i kølvandet på den revolution, Lenin ledede i 1917, idet de byggede på Marx og på historisk, social, kulturel og dialektisk forståelse af udviklings- og uddannelsesprocessen.
En af de centrale personer i dette arbejde var Lev S. Vygotskij (1896-1934).

Omgang og kontakt
Virksomhed (i betydningen aktivitet) er et nøgleord. Det er den praktiske omgang med omverdenen, der i hjernen omsættes til det, vi skal bruge for at kunne tænke og begå os i verden.
Især omgangen og kontakten med vore medmennesker er afgørende. Isolerede kan vi slet ikke klare os. Samarbejde er et nøgleord for Vygotskij. Vi lærer at anvende redskaber og hjælpemidler for at blive bedre til den livslange afdækning af livets mangfoldighed.
Dialogen, det vil sige den gensidige og jævnbyrdige samtale, er et andet nøgleord. Omgivelserne, enten de menneskeskabte eller naturen, er af stor betydning som inspirator og igangsætter. Den alle (ja, netop alle) mennesker iboende kreativitet kan med støtte fra omgivelserne til stadighed blive mere alsidig og få os til at overskride vore grænser.
Miljøet rummer viden, vurderinger, følelser, forventninger, livsmønstre og artefakter (redskaber, genstande). Skolemiljøer kan være så dræbende kedelige, at såvel lærernes som elevernes entusiasme slukkes. Men de kan med omtanke være det stik modsatte.

Fra teori til praksis
Dette er kun et lille udpluk af Vygotskijs omfattende teori. Den oplevede et løft i 1970`erne, men er nok mange steder gået i glemmebogen, under indtryk af al verdens 'kanoner', som børnene skal indoktrineres med.
Bogen 'Vygotskij i praksis', der er skrevet af en praktisk arbejdende svensk psykolog, indeholder et væld af eksempler på, hvordan teorien kan omsættes i praksis i dagens virkelighed, hvor mange nye redskaber, som informationsteknologi, computere og nettet mv., er kommet til siden Vygotskijs tid.
Den er nok mest udbytterig for fagfolk, der i det daglige kæmper med udfordringer i undervisningen, men forældre, der interesserer sig for deres børns skole og udvikling, vil kunne hente mange ideer til, hvordan skolen kunne præstere resultater, der er andet og mere end at terpe døde fakta, der skal sikre at børnene består åndsforladte prøver efter undervisningsministerens dannelsesideal for at sikre Danmark placering på EU's elitelister.

Leif Strandberg: Vygotskij i praksis. 224 sider. 269 kroner. Akademisk Forlag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. dec. 2009 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:11

Kultur