25 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Nordens glemte revolution

Nordens glemte revolution

Onsdag, 13. oktober, 2010, 10:14:33

Revolutionen i Finland i 1918 led nederlag. I løbet af de tre måneder, den varede og ikke mindst i månederne og årene efter, døde mange tusinde finske arbejdere.

Nordens glemte revolution
Artistafilm.fi
Det er muligt at se filmen »Under Nordstjernen« på Arbejdermuseets udstilling om den finske revolution i 1918.

Af Hanne Rosenvold

Revolutionen i Finland er tema for Arbejdermuseets nye særudstilling.

Da det russiske zarrige bryder sammen i slutningen af Første Verdenskrig åbner det mulighed for, at Finland kan blive et selvstændigt land. Indtil da har det været en del af zar-Rusland.

Socialt er landet præget af elendige forhold: stor arbejdsløshed, fødevaremangel, sult og udbredt nød. Mange landarbejdere arbejder på slavelignende vilkår.

Inspireret af den russiske revolution radikaliseres den finske arbejderklasse hurtigt og 1917 bliver præget af en række strejker og demonstrationer, med krav om mad, otte timers arbejdsdag og almen stemmeret.

Efter zarrigets sammenbrud er der i Finland et magttomrum. Landet har ingen hær og i den situation forbereder de borgerlige kræfter sig på kampen om magten og opbygger militære værn, de hvide.

Det finske Socialdemokrati tøver, men fagforeningerne og arbejderklassen selv går i gang med at opbygge arbejdermilitser, de røde.

Republikken udråbes
Da det står klart, at de hvide er i gang med en generalmobilisering, besætter Den røde Garde i januar 1918 strategisk vigtige bygninger i hovedstaden Helsingfors. I januar 1918 udråbes Den Finske Arbejderrepublik.

Republikken har kontrol over det sydlige Finland, mens de hvide tager kontrol over det nordlige Finland.

De kommende måneder bliver præget af en brutal klassekamp. Den røde Garde består af frivillige, der kæmper heroisk, men uden stor militær erfaring og i maj 1918 må den kapitulere.

Borgerskabets sejr skyldes dels, at de har langt større militær erfaring og at Tyskland sender 15.000 erfarne og veludrustede soldater til Finland for at hjælpe de hvide.

Stærke billeder
Revolutionen i Finland er først og fremmest en udstilling med mange fængslende og bevægende billeder.  

Slaget om Tampere var krigens største og mest brutale træfning og det er chokerende at se billeder dels af en udbrændt by, men først og fremmest en række billeder, hvor ligene bogstaveligt talt er samlet i dynger.

Bevægende er også de mange billeder af både kvindelige og mandlige rødgardister. De udstråler beslutsomhed og vilje til at kæmpe.

Udover de mange spændende billeder er der udstillet en række effekter: uniformer, rødgardist armbind og nogle sengebrædder fra én af de krigsfangelejre, der blev oprettet i forlængelse af revolutionen. På brædderne har  fangerne indridset små hilsener til familien.

Den finske revolution var en ualmindelig blodig affære. Man vurderer, at den krævede omkring 35.000 ofre, hvoraf 75 procent var røde.

Hovedparten af ofrene døde efter, at kamphandlingerne var afsluttet: mange tusinder rødgardister blev henrettet, ofte uden rettergang. Tusinder andre døde af sult og sygdom i de fangelejre, sejrherrerne etablerede. Borgerskabets hævn var grusom.

Ingen dansk støtte
Et hjørne af udstillingen beskæftiger sig med hvordan reaktioner og holdninger på revolutionen var i Danmark.

Revolutionen i Finland bidrog på forskellig vis til at rejse diskussionen om revolution contra reform også i den danske arbejderbevægelse.

Der vises en protokol fra Socialdemokratiets kongres, hvor man vedtog en støtteudtalelse til den finske revolution, men resolutionen blev aldrig offentliggjort!

Efter nederlaget modtog de finske arbejdere dog forskellige former for støtte fra de nordiske socialdemokratier.

Der deltog syv danske frivillige i Finland, alle på de hvides side.

Arbejdermuseets udstilling er absolut seværdig. Hvis du har mulighed for det, så planlæg besøget, så du også kan se filmen Under Nordstjernen, baseret på Väinö Linnas tre fremragende bøger om den finske arbejderklasses historie.

Revolution i Norden – Den Finske Borgerkrig 1918. Arbejdermuseet, åbent alle dage 10-16. Til 30.decemer 2010.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. okt. 2010 - 10:14   30. aug. 2012 - 22:11

Kultur