19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Når Højesteret svinger hammeren

Blogs

Mads Krøger Pramming
Advokat med speciale i erstatningsret og veteransager
Advokat hos Kroer Pramming. Født 1976. Har især markeret sig som advokat for PTSD-ramte soldater. Uddannet jurist ved Københavns Universitet i 2005 og underviser i dag på jurastudiet samme sted. Medstifter af Advokatvagten på Nørrebro i København og frivillig i blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Dignity og Kompasset, der hjælper hjemløse immigranter.
Blogindlæg af Mads Krøger Pramming

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 17. september, 2015, 07:47:42

Når Højesteret svinger hammeren

En enig Højesteret fastslog for få dage siden, at den praksis, kommunerne havde brugt med at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft, var ulovlig.

På mit kontor har vi netop haft den store fornøjelse at føre en sag for 3F i Højesteret, som får betydning for tusindvis af borgere i Danmark.

Måske husker nogle hele miseren omkring kommunerne, der fik den idé at indgå aftaler med private firmaer og lod dem træffe afgørelser om blandt andet borgernes ret til sygedagpenge. De aftaler kommunerne indgik var mildest talt kreative. Mange af dem var udformet som "no cure, no pay-aftaler", hvilket betød, at de private firmaer kun fik betaling, hvis de rent faktisk bragte borgerens sygedagpenge til ophør. Det var selvfølgelig ulovligt – og det var derfor heller ikke den store overraskelse, at de afgørelser senere blev kendt ugyldige.

Herfra skal lyde en opfordring til, at man i Ankestyrelsen tænker hurtigt og sikrer sig, at tusindvis af borgere får efterbetalt, hvad de har krav på.

Kommunerne skulle bagefter reparere på ulovlighederne og træffe nye gyldige afgørelser i borgernes sager. Men hvad skulle der ske med de tusindvis af borgere, som havde fået bragt deres sygedagpenge til ophør? Skulle de fortsat modtage sygedagpenge, indtil der blev truffet en ny og gyldig afgørelse? Eller kunne kommunerne træffe afgørelse om, at sygedagpengene skulle stoppe med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor det private firma traf "afgørelse" om ophør af sygedagpenge. Kommunerne valgte det sidste.

Den løsning blev blåstemplet hele vejen op igennem systemet – til sidst i Ankestyrelsen. 3F tog skeen i egen hånd og bad os derfor om at stævne Ankestyrelsen.

I Østre Landsret delte dommerne sig, og flertallet fandt, at myndighederne havde handlet indenfor lovens rammer. Det er desværre ikke første gang, vi oplever landsretterne være tilbageholdende med at dømme myndighederne. Men heldigvis stod 3F klar til at gå hele vejen til Højesteret. Og der lykkedes det min kollega Malou Ehmer at "sparke bolden i kassen".

En enig Højesteret fastslog, at den praksis, kommunerne havde brugt med at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft, var ulovlig. Der var ingen slinger i valsen. Fem dommere hamrede det i med syvtommersyv. Det er vi er stolte og glade over her på kontoret. Stolte over at have været med til at skrive forvaltningsretlig historie. Og glade for at leve i et land, hvor myndighederne ikke kan få lov til at vende op og ned på grundlæggende retsprincipper og lave kreative løsninger, når de skal lappe på deres fejl.

Her fem dage efter Højesteretsdommen, er der stadig larmende tavshed hos Ankestyrelsen, når man spørger, hvordan de konkret har tænkt sig at rette op på fejlene. "Vi er ved at nærlæse dommen og arbejder på en holdbar løsning i forhold til de konsekvenser, dommen får ", udtaler pressekonsulenten.   

Herfra skal lyde en opfordring til, at man i Ankestyrelsen tænker hurtigt og sikrer sig, at de tusindvis af borgere som fik nedsat eller bragt ydelser til ophør på grund af ugyldige afgørelser får efterbetalt, hvad de har krav på.