19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

#Unblock Cuba er solidaritet for fuld skrue

Blogs

Nikolaj Møller Kofod
International sekretær i Kommunistisk Parti

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 24. marts, 2021, 06:42:38

#Unblock Cuba er solidaritet for fuld skrue

På lørdag den 27. marts er der global, europæisk og dansk aktionsdag mod USA's blokade mod Cuba. Aktivister er på gaden i hele verden – herunder i Odense, Kolding, Aalborg og København.

Kommunistisk Parti og Arbejderen deltager i en igangværende, intensiv kampagne mod USA's blokade mod Cuba. Hele 97 organisationer og partier i 27 lande bakker aktivt op om den europæiske kampagne med overskriften "#UNBLOCK CUBA – Stop USA's økonomiske krig mod Cuba".

Under valgkampen lovede Joe Biden at rulle Trumps stramninger tilbage og lod forstå, at han ønsker at genoptage den cubapolitik, som blev indledt af præsident Obama. Men det sker tydeligvis ikke af sig selv.

Kampagnen mod USA's økonomiske krig mod Cuba foregår over hele verden – måske med størst styrke i Latinamerika, hvor folkene mere end noget andet sted i verden oplever USA-imperialismen på egen krop. Når Cuba dertil gennem årtier har sendt sine læger og sygeplejersker til de fleste af kontinentets lande, er det åbenlyst, at solidaritet med Cuba er en stærk hjertesag i Central- og Sydamerika og i Caribien.

Tilsvarende er båndene mellem Cuba og Afrika stærke og dermed solidariteten, der går begge veje. Disse forbindelser bygger på arven efter slavehandelen, som for altid forener Afrika og lande i Amerika – ikke mindst Cuba – i en kamp mod undertrykkelse.

Cubas internationalisme både politisk og praktisk har ligeledes smedet stærke bånd til folkene i Asien, som også stiller op for Cuba i kampen mod USA's blokade og økonomiske krig.

Europæisk solidaritet

Europa, som berigede sig på slavehandel og kolonialisme, har ikke solidariteten med et land som Cuba dybt indlejret i blodet eller generne. Men det ændrer ikke på, at der over hele Europa er mennesker, partier og organisationer, som ser igennem dæmoniseringens løgne og holder med Cuba; at der over hele Europa er arbejdere og fagforeninger, som véd, at arbejdere i alle lande må stå sammen.

I eftersommeren 2020 besluttede en håndfuld organisationer i Tyskland, Østrig og Schweiz at lancere en fælleseuropæisk kampagne mod USA's fjendtlighed over for Cuba. Siden har 97 organisationer i 27 lande tilsluttet sig kampagnen "#UNBLOCK CUBA – Stop USA's økonomiske krig mod Cuba". Og der kommer hele tiden nye til.

Aktionsplanen er enkel og har tre elementer: Kampagnen skal oplyse om USA's blokade mod Cuba og skabe forståelse for de forfærdelige konsekvenser, denne økonomiske krig har for den cubanske befolkning. Dertil skal kampagnen lægge maksimalt pres på politikerne i de enkelte lande for at få dem til at afvise USA's blokade og i stedet udvikle handel og samarbejde med Cuba.

Som det tredje retter kampagnen sig mod EU-kommissionen og medlemmerne af EU-parlamentet for tilsvarende at fremme konstruktiv dialog og samhandel mellem EU og Cuba.

240 stramninger af blokaden

Da initiativet til kampagnen blev taget, sad Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington. I løbet af sine fire år som USA's præsident fik han gennemført over 200 stramninger af blokaden mod Cuba – lige fra forbud mod at eksilcubanere bosat i USA kan sende penge til familiemedlemmer i Cuba til at åbne for straffesager mod virksomheder fra tredjelande, som handler med eller investerer i Cuba.

Cubas regering har opgjort antallet af stramninger under Trump til 240 – en af sine sidste dage som præsident satte Trump og daværende udenrigsminister Pompeo Cuba på USA's liste over lande som (angiveligt) støtter international terrorisme.

Det er den omvendte verden, når det land, som er berygtet sine krige, militære operationer og hundredvis af militærbaser over hele kloden, anklager det land for terrorisme, som gavmildt sender sin læger og sygeplejersker til naturkatastrofer og epidemier hvor som helst.

USA's nye præsident Joe Biden har overtaget arven efter Trump. Under valgkampen lovede han at rulle Trumps stramninger tilbage og lod forstå, at han ønsker at genoptage den cubapolitik, som blev indledt af præsident Obama – hvor Biden selv var vicepræsident.

Men det sker tydeligvis ikke af sig selv. Så kampagnen "#UNBLOCK CUBA – Stop USA's økonomiske krig mod Cuba" retter sig også mod Washington med et krav om, at præsident Biden leverer på sine valgløfter.

Kampagnen kulminerer i maj

Kampagnens tidsramme er foreløbig frem til maj eller juni, hvor FN's Generalforsamling forventes at diskutere og stemme om en cubansk resolution, der kræver ophævelse af USA's blokade. En sådan resolution har været diskuteret og stemt om siden starten af 1990'erne og hvert år vedtaget med overvældende flertal. Nogle år stemte kun USA og Israel imod resolutionen.

Opgaven i år er at sikre, at denne resolution igen vedtages med et stort flertal. Men ikke nok med det. Der er brug for, at landene ikke kun stemmer mod blokaden, men også handler mod blokaden og øger samarbejde og samhandel med Cuba.

Derfor er der brug for maksimal støtte og opbakning til kampagnen "#UNBLOCK CUBA – Stop USA's økonomiske krig mod Cuba". Danske organisationer, fagforeninger og partier kan tilslutte sig på #UNBLOCK CUBA's hjemmeside.

På lørdag den 27. marts er der global og europæisk kampagnedag. I Danmark er aktivister på gaden i Odense, Kolding, Aalborg og i København, hvor aktiviteterne slutter med en kort protest mod blokaden foran USA's ambassade fra klokken 14 til 14:30.