10 Dec 2023  

KBH: Let skyet, 10 °C

Frit valg – dit valg

Blogs

Søren Grøn
Faglig sekretær i 3F Høje-Taastrup fra 2012-2015
2015 - Afdelingsformand 3F Høje – Taastrup 2012 - Valgt som faglig sekretær indenfor industri- og transportområdet hos 3F Høje–Taastrup. Politisk næstformand i 3F Ungdom. Uddannet butiksassistent i 2007 hos Føtex i Viborg.
Blogindlæg af Søren Grøn
man. 04. aug - 2014
man. 28. apr - 2014
tir. 08. okt - 2013
tir. 25. jun - 2013

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 04. august, 2014, 20:01:52

Frit valg – dit valg

Hvis vi vælger de overenskomstbærende fagforeninger fra for at spare penge, så risikerer vi tyske tilstande, hvor vi får en lovbestemt mindsteløn og skal have to job for at klare de månedlige udgifter.

Med retten til at vælge, følger også pligter til at tage et ansvar.

Vi hører dagligt - i radio og tv - at man kan spare mange penge om året på  medlemsskab af en fagforening, og  alligevel få den samme dækning. Men er det virkelig så simpelt? Svaret er nej.

De overenskomstbærende fagforeninger er ikke stærkere, end medlemmerne gør dem til.

Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der vil fortrække en lovbestemt mindsteløn i Danmark, vedtaget i Folketinget? Det ved jeg ikke helt, hvor tryg jeg ville være ved. En sådan lovbestemt mindsteløn vil komme til at svinge meget alt efter hvilke partier, der har et flertal på 90 mandater.

Hvis vi ser på vores naboer i Tyskland, så har de en mindsteløn på 8,5 euro. Det svarer til cirka 63 danske kroner. Hvis vi får samme lønniveau i Danmark, så tænker jeg, at vi vil være mange, der skal arbejde meget mere for at opretholde den lønindtægt, vi har i dag.

Tyske tilstande - to job

EU’s arbejdstidsdirektiv siger, at det er lovligt at arbejde 48 timer om ugen.

I 1990 fik vi en 37 timers arbejdsuge i Danmark. Ønsker vi, at vi skal til at arbejde 48 timer og eventuelt have to job, som vi desværre ser i Tyskland?

En af de ting, Danmark er kendt for, og som gør, at flere virksomheder er i Danmark, er vores rolige og stabile arbejdsmarked. Der er fredspligt i overenskomstens gyldighedsperiode. Det er ikke kommet af sig selv. Det er sket, fordi arbejdsgivere og fagbevægelse har aftalt nogle spilleregler - det vi kalder ”Den danske model”.

Det er her, vi som lønmodtagere kommer ind i forhold til vores valg. De overenskomstbærende fagforeninger er ikke stærkere, end vi som medlemmer gør dem til. Styrken får de, når vi melder os ind. Ligesom arbejdsgiverne organiserer sig for at stå stærkere overfor lønmodtagerne, er det vigtig, at lønmodtagerne organiserer sig i den fagforening, der har overenskomsten for at stå stærkt over for arbejdsgiveren.

En af forudsætningerne for at kunne drive virksomhed i Danmark er, at man kan få kvalificeret arbejdskraft. Her spiller medlemmerne af de overenskomstbærende fagforeninger også en rolle. I de forskellige uddannelsesudvalg bliver uddannelserne født og vedligeholdt af fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne. Fagbevægelsens medlemmer er med til at sikre, at uddannelserne svarer til de krav, arbejdsmarkedet stiller.

Tillidsrepræsentanten

En anden vigtig ting er, at man på overenskomstdækkede virksomheder har - eller har mulighed for at vælge - en tillidsmand. Som medlem af en fagforening er du med til at sikre, at en tillidsmand bliver klædt på til at varetage samarbejdet mellem jer som ansatte og ledelsen i virksomheden.

De overenskomstbærende fagforeninger under LO, FTF og AC er dem, som er med til at kæmpe for, at vi har nogle ordentlige løn og arbejdsvilkår, som vi kan holde til at arbejde under, og leve af et helt arbejdsliv.

Hvem er fagforeningen? Det er medlemmerne. De omtalte fagforeninger er demokratiske foreninger. Det er jer som medlemmer, der er med til at stille krav om, hvad fagforeningen skal.

I god tid, før der skal forhandles nye overenskomster, har du som medlem af en rigtig fagforening medindflydelse på, hvilke overenskomstkrav der skal stilles. Samtidigt har du også muligheden for at møde op til generalforsamlingen i den lokale afdeling af fagforeningen og få indflydelse på, hvad der skal arbejdes med lokalt, samt hvilken retningen fagforeningen skal bevæge sig i.

Valget er dit.