19 Jul 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Den kommunale temperatur

Blogs

Stig Langvad
Medlem af FN's Handicapkomité
Valgt af FN til komitéen under Handicapkonventionen, som følger hvordan medlemslandene behandler mennesker med handicap. Tidligere formand for Danske Handicaporganisationer.
Blogindlæg af Stig Langvad

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Lørdag, 16. august, 2014, 07:15:13

Den kommunale temperatur

Der skal være langt bedre kontrol med, om kommunerne overholder gældende lovgivning. Det kan også være nødvendigt med effektive sanktioner, hvis det ikke er tilfældet.

Kommunerne har den største del af ansvaret for støtten til de borgere, der er bosiddende i de enkelte kommuner. Derved er kommunerne ansvarlige for at tilrettelægge indsatsen i overensstemmelse med lovgivningen og borgernes behov – små såvel som store og komplekse behov.

Det er nødvendigt med mellemrum, at tage temperaturen på om kommunerne lever op til deres ansvar over for borgerne i kommunerne. Det gør kommunerne sikkert i langt de fleste situationer – men bestemt ikke i alle tilfælde. Der er tilsyneladende alt for mange svipsere, hvis man skal tro, hvad man læse i avisen, høre på tv eller læser i afgørelser fra Ankestyrelsen og så videre.

Engang imellem skal der nok også statuere sig et eksempel gennem idømmelse af passende og effektive sanktioner.

Der er desværre også alt for mange situationer, hvor det ikke nytter voldsomt meget, at kommunerne bliver gjort opmærksom på deres egne mangler, for eksempel som Esbjerg der stadig har mange fejl vedrørende indsatsen over for udsatte børn.

Når kommunerne svigter, udsættes borgerne for situationer, som er uønskede ud fra gældende lovgivning i såvel dens ord som intention, og som er ude af trit med deres behov for støtte.

Der kan være tale om små fejl, som på den lange bane samler sig sammen til en trussel imod den enkeltes retssikkerhed, men der kan også være tale om større fejl, som kan have ganske fatale konsekvenser for den enkelte i form af omsorgssvigt.

Hvis kommunerne fortsat skal have det store ansvar i forhold til den enkelte borger, er der behov for en langt mere konkret og anvisende lovgivning, der kan være med til at dæmme op i forhold til det kommunale selvstyre, når det kommer på ”kant” med lovgivningen.

Politikerne bliver nødt til at kridte banen op, således at det bliver mere tydeligt for kommunerne – kommunalpolitikerne og embedsværket – hvor grænsen går for det kommunale selvstyre. Politikerne, inklusiv ministerierne, bliver også nødt til at følge op på alle de udmeldinger og rapporter, der udspringer af manglende kommunal efterlevelse af gældende lovgivning.

Engang imellem skal der nok også statuere sig et eksempel gennem idømmelse af passende og effektive sanktioner i forhold til de politisk ansvarlige.