12 Jun 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

EU-politik er også handicappolitik

Blogs

Stig Langvad
Medlem af FN's Handicapkomité
Valgt af FN til komitéen under Handicapkonventionen, som følger hvordan medlemslandene behandler mennesker med handicap. Tidligere formand for Danske Handicaporganisationer.
Blogindlæg af Stig Langvad

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 28. marts, 2014, 09:31:18

EU-politik er også handicappolitik

De valgte EU-parlamentarikere skal kunne stå fast i en tid, hvor regeringerne har en tendens til at se mere på den snævre nationale sparepolitik end på udviklingspotentialet på handicapområdet.

Den 25. maj skal vi til stemmeboksen for at vælge de medlemmer af Europa-Parlamentet, der skal komme fra Danmark.

Når vi ser på erfaringerne gennem de seneste 15-20 år, kan vi tydeligt se, at EU også fører handicappolitik med direkte betydning for personer med handicap i de enkelte medlemslande.

Det er vigtigt at se på, hvad de enkelte kandidater til EU-valget kan og vil på handicapområdet.

EU har haft stor betydning, når det for eksempel gælder inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet, tilgængelighed til offentlige hjemmesider, og når det gælder lige muligheder og inklusion i forhold til befordring.

Derfor er det vigtigt, at vi husker også at se på, hvad de enkelte kandidater kan og vil på handicapområdet.

De valgte EU-parlamentarikere skal kunne stå fast i en tid, hvor regeringerne i medlemslandene har en tendens til at se mere på den snævre nationale sparepolitik frem for på det udviklingspotentiale, der ligger i at spænde hestene for EU-vognen på handicapområdet også.

EU har et kæmpe potentiale, når det gælder fremstilling af produkter, der kan leve op til de behov, som personer med handicap har for at kunne blive selvhjulpne og derved ikke være så afhængige af støtte fra andre, som tilfældet er i dag.

De produkter, som lever op til de behov, som forskellige grupper af personer med handicap har, vil også vinde i konkurrencen om markedet uden for EU og derved bidrage til et styrket arbejdsmarked, som igen vil generere en større indbetaling af skat.

Samtidig vil de bedst egnede produkter reducere behovet for den personbårne støtte og dermed vil udgiften i medlemslandene bliver reduceret.

De nyvalgte EU-parlamentarikere skal kunne se dette potentiale og have evnerne og lysten til at kæmpe denne kamp til gavn for personer med handicap og imod de regeringer inden for EU, der ikke kan eller vil se lyset.

Det er muligt, at ikke alle er tilhængere af EU, men det er helt sikkert, at hvis man ser på handicapområdet kan EU gøre en forskel på stort set alle områder blandt andet ved at reducere udgifterne og øge indtægterne.