23 May 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Thyra Eibe oversatte Euklid til dansk

Første kvindelige matematiker

Thyra Eibe oversatte Euklid til dansk

I århundreder var der en klar opfattelse af, at kvinders hjerner ikke var skabt til at beskæftige sig med matematik. I slutningen af 1800-tallet stod dette dogme for fald. Thyra Eibe blev den første kvindelige cand. mag i matematik i 1895.

Lærerpersonalet på N. Zahles Skole cirka 1892. Thyra Eibe underviste i et par år skolen, hvor hun også selv havde gået. Hun er dog ikke med på billedet her.
FOTO: Det Kongelige Biblioteks Billedsamling
1 af 1

Thyra Eibe blev den første danske kvinde, som tog en akademisk uddannelse i matematik, og hun fik en bemærkelsesværdig karriere inden for faget - til nogen misundelse hos en del mandlige matematikere.

Ingen enkeltperson i Danmark var både uddannet i oldgræsk og i matematik ud over Thyra Eibe.

I århundreder var der en klar opfattelse af, at kvinders hjerner ikke var skabt til at beskæftige sig med matematik udover regnskabsniveauet, og naturvidenskab udover hvad der var nødvendigt i køkkenhave og køkkenet. Denne holdning er ikke helt væk - trods det, at kvinder i dag klarer sig lige så godt som mænd i de fag, og at der i øvrigt ikke er forskning, der peger på det modsatte.

Derimod kan masser af sociale og kulturelle forhold hindre kvinders præstationer og uddannelse i matematik og naturfag. Men så sent som i 2005 udtalte Laurence Summers, præsident for Havard Universitet og tidligere rådgiver for Bill Clinton og senere Obama på en konference, at kvinder tilsyneladende ikke har kapaciteten til at lære matematik og naturvidenskab på et tilstrækkeligt niveau. Trump er altså ikke den eneste nulevende amerikaner til at nedgøre kvinders intelligens. Og vi har jo også vores egen Helmuth Nyborg, der "forsker" i race- og kønsforskelle.

Cand.mag. i matematik

Thyra Eibe blev født ind i en boghandlerfamilie i København 3. november 1866. Hun kom på det første hold på den sproglig-historisk linje, som N. Zahles Skole selv fik lov at dimittere som studenter i 1889. Natalie Zahle arbejdede hele sit liv på at sikre kvinder ret til uddannelse, en kamp som først og fremmest kom borgerskabets døtre til gode.

Thyra Eibe havde A. B. Drachmann (halvbror til maleren og digteren Holger Drachmann) til oldgræsk, som hun blev meget dygtig til. Der var altså lagt op til en karriere i sprog, filologi eller historie, som flere af de kvindelige studenter fra Zahles slog ind på. Men Thyra valgte helt anderledes. Hun begyndte at læse matematik og blev den første kvindelige cand. mag i matematik i 1895.

På denne tid var der i København opstået et videnskabeligt miljø inden for historisk matematik med professor i klassisk filologi, J. L. Heiberg, og professor i matematik, H. G. Zeuthen, i spidsen. Tiden var moden til at få et af matematikkens hovedværker, Euklids Elementer, et oldgræsk værk på 13 bind fra omkring 300-260 før vor tidsregning, oversat til dansk.

Euklids Elementer er alle tiders mest populære lærebog i matematik, og den samlede sandsynligvis al den matematik, de gamle grækere kendte til, samt introducerede den aksiomatisk opbyggede matematik. Værket var i øvrigt nok ikke skrevet af Euklid alene.

Ingen enkeltperson i Danmark var både uddannet i oldgræsk og i matematik ud over Thyra, så hun fik som kvinde det meget ærefulde hverv at udarbejde oversættelsen af Euklids Elementer til dansk.

Lærer og oversætter

Thyra Eibe begyndte sit arbejde allerede i 1895. Først i 1912 blev de sidste syv bøger udgivet på Gyldendal. Oversættelsens væsentligste begrænsning er, at den netop er en oversættelse til dansk, og derfor ikke vakte den internationale opmærksomhed, som den fortjente for sin præcise, vidende og indfølende gengivelse af den specielle græske terminologi.

At det tog Thyra 17 år at få oversat de 13 små bøger skyldtes ikke mand og børn (Thyra forblev ugift hele livet) eller en langsommelighed i arbejdet, men at Thyra havde mange gøremål undervejs, blandt andet for at have noget at leve af. 

De første par år underviste Thyra piger på sin gamle skole, N. Zahles Skole, og drenge på Slomanns Skole, og dermed blev hun den første kvinde i Danmark, der lærte drenge i de højere klasser matematik.

Thyra blev nogle år senere lærer og lektor ved Hanna Adlers fællesskole (senere Sortedams Gymnasium) i 35 år fra 1899-1934. Desuden fik hun en del offentlige hverv: hun blev medlem af kommissionen til afholdelse af studentereksamen for privatister, medlem af opgavekommissionen for studentereksamen, censor ved Polyteknisk læreanstalt, og i matematik ved faglærerindeeksamen.

Dygtig pædagog i matematik

Hun udgav en række skolebøger i geometri og aritmetik, for eksempel Geometri for Mellemskolen med 530 Opgaver, 1908, som kom i adskillige udgaver. I undervisningen er det specielt Euklids bøger om plangeometri, der har været benyttet, og så sent som i 1985 blev de fire første bøger genudgivet.

Thyra kom til at præge dansk matematikundervisning især i geometri næsten op til folkeskoleloven fra 1975. Endelig var hun med til sammen med Kristine Meyer (en kollega fra H. Adlers skole) at udgive Ole Rømers Adversaria ("det man bliver opmærksom på undervejs", en forsker og videnskabsmands notesbog, som følger en overalt, mens man arbejder med et emne) i 1910 i anledningen af 200 året for Ole Rømers død. Ole Rømer var en af Danmarks helt store internationalt kendte videnskabsmænd, der blandt meget andet erkendte og beregnede lysets hastighed.

Thyra var en høj kvinde (desværre har jeg ikke kunnet finde et billede af hende) og blev med sit rolige og muntre væsen en respekteret og populær lærer, selvom matematik ikke er yndlingsfaget for mange elever. Som matematikpædagog var hun meget dygtig, og med grundighed og tydelig undervisning magtede hun at sætte alle sine elever ind i matematikkens "mysterier".

Thyra Eibe døde i 1955 efter et 20 år langt otium, hvor hun var optaget af Italiens kultur, og hun efterlod sig tydelige spor i dansk matematikundervisnings historie.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. mar. 2017 - 12:29   07. mar. 2017 - 16:33

Portræt

af Klaus Fink
Kvindelige pionerer
  • Historien er fuld af seje kvinder, som tidligt gik imod både den herskende klasse og det herskende kvindesyn. Både indenfor uddannelsessystemet og arbejderbevægelsen.

  • Arbejderen sætter i en række artikler fokus på nogle af disse kvinder fra ind- og udland.

  • Læs alle artiklerne på arkiv.arbejderen.dk/kvindepionerer