16 Apr 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Ny medieplatform vil styrke samarbejde på radikal venstrefløj

Konfront er i luften

Ny medieplatform vil styrke samarbejde på radikal venstrefløj

Konfront er tænkt som en samlende platform for aktivister på den revolutionære venstrefløj til venstre for Enhedslisten. Der er ikke tale om et nyhedsmedie.

FOTO: Konfront
1 af 1

Den radikale venstrefløj i Danmark har fået en fælles medieplatform. Konfront er tænkt som platform for den udenomsparlamentariske bevægelse. Den laves af aktivister og er henvendt til aktivister.

Man kan sige, at Konfront er en slags brancheblad for den revolutionære venstrefløj.
Rune Bødker

"Vores fælles udgangspunkt er, at vi vil et grundlæggende andet samfund, der er socialistisk, feministisk, mangfoldigt og lige. Vi tror ikke på, at parlamentarisk politik kan reformere sig til dette samfund – vi tror på radikal udenomsparlamentarisk revolutionær aktivisme og politik", skriver Konfront på sin hjemmeside.

– Der er tale om en samlende platform for den revolutionære venstrefløj til venstre for Enhedslisten. Bevægelsen er enormt fragmenteret i dag, den kører meget på enkeltsager og mange kender ikke hinanden, siger Rune Bødker fra Konfront.

– Vores plan er, at folk skal lære hinanden at kende, snakke sammen om strategi og analyser, inspirere hinanden og styrke hinanden, tilføjer han.

Ingen grøftegravning

Konfront er ikke tænkt som et udadvendt medie eller en nyhedsplatform henvendt til en bredere offentlighed.

– Man kan sige, at Konfront er en slags brancheblad for den revolutionære venstrefløj, forklarer Rune Bødker. 

Han understreger, at Konfront ikke skal være et forum for grøftegravning.

– Venstrefløjen har haft nok af splittelse og fraktioner. Tiden er inde til at samarbejde på en anden måde end tidligere. 

Ideen er, at der på Konfronts hjemmeside skal være kritiske analyser, erfaringsudveksling, videndeling, orientering om arrangementer og meget andet. 

Konfront gik i luften i lørdags efter flere års forberedelse.

– Ideen til Konfront opstod blandt aktivister i det antifascistiske arbejde og omkring asylpolitikken. Folk oplevede, at de manglede et sted at komme ud med deres ting. Et sted lavet for og af grupperne selv. Hurtigt bredte interessen sig til andre grupper, fortæller Rune Bødker fra Konfront.

Mange samarbejdspartnere

Omkring 50 grupper og projekter er i dag tilknyttet Konfront som samarbejdspartnere. Med er for eksempel Progressive Jurister, Folkets Hus, Feministisk Selvforsvar, Ungdomshuset, Demos og Internationalt Forum.

Dagbladet Arbejderen er også på listen over samarbejdspartnere. Planen er blandt andet, at der på Konfronts hjemmeside skal være et vindue ind til relevante artikler i Arbejderen. 

Men endnu er Konfront ikke fuldt udbygget, fortæller Rune Bødker.

– Det er et projekt, der vil være under konstant udvikling. Planen er, at der skal være flere samarbejdspartnere, flere temaredaktioner, flere bloggere, en kalender og meget andet.

Det er et bevidst valg, at Enhedslisten som parti ikke kan være med i Konfront.

– Vi mener, at de er for fedtet ind i det parlamentariske spil og ikke har fokus på det udenomsparlamentariske arbejde. Vi vil netop forsøge at undgå, at al politik kommer til at handle om Christiansborg, siger Rune Bødker.

– Her adskiller Konfront sig fra det nu lukkede Modkraft, der fungerede som et forum for alt fra Socialdemokratiet til den autonome bevægelse. Politisk set er vi langt mere afgrænsede, selvom der også er mange fællestræk mellem Konfront og Modkraft.

Konfront er opbygget som en forening med en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling, en fællesredaktion samt en række temaredaktioner.

Temaredaktioner

Indtil nu er der fem fungerende temaredaktioner: Feminisme og krop, autoritetskritik, international, sikkerhed samt teori og historie.

Tre andre reaktioner er på vej: Kultur, klima og miljø samt klassekamp, der vil beskæftige sig med faglig kamp og studenterbevægelsen.

>> LÆS MERE HER

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. nov. 2018 - 12:12   22. nov. 2018 - 14:25

Aktivisme

ur@arbejderen.dk
Konfronts temaredaktioner
  • Feminisme og krop: Et modsvar til den hvide, eurocentriske, hetero- og cisfikserede, tykfobiske og ableistiske normsøgende liberalfeminisme, som på nuværende tidspunkt fylder i mediebilledet.
  • Autoritetskritik: Vil spænde over emner som blandt andet dekolonialisme, anti-gentrificering, migration, antifascisme, rettigheder, normkritik, andetgørelse og minorisering, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet, sundhedssystemet, kapitalismekritik, politiske angreb på underklassen, hjemløshed og socialt udsathed. 
  • Internationalt: Har ud fra en antiimperialistisk vinkel fokus på de kampe vores internationale kammerater kæmper rundt om i verden mod konsekvenserne af globalisering, imperialisme og neoliberale nedskæringspolitikker.
  • Sikkerhed: Har fokus på de juridiske, psykiske, fysiske og online risici, som aktivister på den udenomsparlamentariske venstrefløj møder. 
  • Teori og historie: Arbejder med teoretiske, ideologiske og historiske emner i et kritisk lys.

Derudover er følgende redaktioner på vej: Kultur, klima og miljø samt klassekamp.

Kilde: Redaktionernes beskrivelse af sig selv på Konfront.dk

Konfronts samarbejdspartnere

2200 Queerland, ABC København, Afrika Kontakt, AGITA, Anah Comix, Antifascistisk Aktion, Antifascistiske Unge, Arbejderen, Asylret, Autonom Infoservice, basta!, Bedside Productions, Bogcaféen Barrikaden, Bogcaféen Halmtorvet, Boykot Israel, Brugernes Akademi, Bypolitisk Organisering, BZ Portalen, Bødebanken, Close Kærshovedgård Deportation Camp, Crisis Mirror, Demos, Det Bløde Rum, Do:topia, Duk Op, Eftertryk, Fed Front, Feministisk Kollektiv uden Navn, Feministisk Selvforsvar, Firefund, Folkets Hus, Internationalt Forum, Kapow Collective, Party Rebels, Próblema, Progressive Jurister, Researchkollektivet Redox, Retshjælpen RUSK, Revolutionære Antifascister, Revoshop, Save EFRÎN Platformen, Socialistisk Bibliotek, Transpolitisk Forum, Udbrud, Ung Aktion, Ungdomshuset, Warehouse9.