27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Torturofre kan ikke få visum til Danmark

Udlændingestyrelse blander sig i retssag

Torturofre kan ikke få visum til Danmark

Nu blander Inger Støjbergs Udlændingestyrelse sig i den irakiske tortursag, og afviser at udstede visum til de irakiske torturofre. Styrelsen har spurgt landsretten, om det er nødvendigt at irakerne afgiver forklaring i Danmark.

Irakernes to advokater, Christian Harlang og Christian F. Jensen (th), vil forsøge at gå til Højesteret for at få de irakiske torturofre til Danmark for at afgive forklaring.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Udlændingestyrelsen blander sig nu direkte i sagen om de irakiske torturofre, der kræver oprejsning og en symbolsk erstatning for den tortur, de blev udsat for under Irak-krigen.

 Irakerne er part i sagen. De har ret til at være til stede og udtale sig under deres egen retssag. 
Christian Harlang, advokat

Irakerne har sagsøgt den danske stat, fordi de blev fanget under den danskledede operation Green Desert i Irak i november 2004. Det var danske styrker, der udleverede dem til det berygtede torturfængsel ved Basra.

Sagen verserer netop i disse dage i Østre Landsret.

Irakiske vidner må ikke komme til Danmark

En tredjedel af de planlagte afhøringer af de irakiske torturofre er blevet gennemført i Østre Landsrets lokaler i København. Men de sidste 11 irakiske torturofre skal afgive forklaring via video fra den danske ambassade i Beirut.

Udlændingestyrelsen har nemlig afvist at udarbejde visum til irakerne. Styrelsen har skrevet til Østre Landsret og gjort opmærksom på, at to ud af de seks irakere, der allerede har været i Danmark for at afgive forklaring, ikke er rejst hjem, men har søgt om asyl.

Derfor beder Udlændingestyrelsen retten tage stilling til, om de sidste irakere, der mangler at afgive forklaring, kan afhøres via et videolink. I sit brev til retten gør styrelsen det klart, at man allerede har undersøgt, at det er teknisk muligt at videoafhøre de sidste irakere via den danske ambassade i Beirut.

I sidste uge gav Østre Landsret grønt lys til styrelsens forslag. Derfor har de sidste 11 irakere fået afslag på visum og skal i stedet afgive forklaring via en videoforbindelse.

Den beslutning vil irakernes advokater nu forsøge at få Højesteret til at omgøre.

– Det er magtfordrejning fra Udlændingestyrelsens og Forsvarsministeriets side. Irakerne er part i sagen. De har ret til at være til stede og udtale sig under deres egen retssag. Og man afskærer os advokater reelt muligheden for at forberede sagen med vores klienter, hvis ikke de kan komme ind i landet, understreger den ene af irakernes to advokater, Christian Harlang, overfor Arbejderen.

- Både den danske retsplejelov, menneskeretskonventionen og FN's Torturkonvention forpligter Danmark til at lade torturofre møde op i retten. Disse rettigheder saboteres nu af Forsvarsministeriet, kammeradvokaten og Inger Støjbergs Udlændingestyrelse. Retten til at være part i egen sag kan ikke fratages en sagsøger på grund af et politisk ønske om, at man ikke skal søge asyl.

Irakernes advokater forsøger nu at få Højesteret til at tage stilling til, om de irakiske torturofre har ret til at komme til Danmark for at afgive forklaring, tale med deres advokater og deltage i deres egen retssag.

– Højesteret har tidligere underkendt afgørelser fra Østre Landsret i denne sag. Det er dybt skuffende, at Østre Landsret endnu en gang har været blød overfor statsmagten og efterkommet kravet om, at irakerne skal videoafhøres og nægtes visum.

Vidneudsagn er vigtige

Netop irakernes vidneudsag er meget vigtige for at få belyst sagen. 

– Via vidneudsagnene har vi allerede fået en del sandheder frem fra de afhørte irakiske torturofre. Allerede efter de foreløbige afhøringer står vi bevismæssigt stærkt, lyder vurderingen fra Harlang.

>> LÆS OGSÅ: – Jeg fik elektriske stød og blev slået

– Det ligger nu helt klart, at de danske styrker deltog i både udførelsen og ledelsen af operation Green Desert. Og at danske soldater både så til og deltog aktivt i den hårdhændede behandling af irakerne under operationen. Og det ligger også klart, at danske soldater overleverede fangerne til det berygtede torturfængsel ved Basra, hvor de i ugevis blev afhørt og tortureret.

Til marts og i april begynder Forsvarsministeriets forsvarer, kammeradvokaten, sin bevisførelse.

Retsmøderne, som netop nu foregår i Østre Landsret, finder sted på øverste etage helt oppe under taget i et lille lokale med plads til ti tilhørere og pressefolk. Folk fra Forsvarsministeriet og fra irakernes støtteforening følger hvert eneste retsmøde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. jan. 2018 - 07:00   12. apr. 2018 - 13:35

Irak-tortursag

ml@arbejderen.dk
operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her