27 Feb 2024  

KBH: Let skyet, 10 °C

Vil ikke tage ansvar for torturanklager

Forsvarsminister i samråd

Vil ikke tage ansvar for torturanklager

Forsvarsminister Nick Hækkerup afviste på gårsdagens samråd at sikre, at de irakiske fanger får mulighed for at føre sag.

Villumsen mødte som eneste medlem af forsvarsudvalget Hækkerup flankeret af en række embedsmænd.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) var ikke til at rokke, da han i dag var i samråd i Folketingets forsvarsudvalg om den skandaleramte operation Green Desert i Irak i 2004.

Der bliver ved med at vælte nye ting frem.
Nikolaj Villumsen (Ø)

Enhedslistens Nikolaj Villumsen havde indkaldt samrådet, blandt andet på baggrund af Arbejderens afsløring af at bataljonsledelsen allerede inden operationen vidste, at den byggede på utroværdige oplysninger, og at målene højst sandsynligt var uskyldige civile.

De 36 irakere, der blev fanget på operationen, blev efterfølgende udleveret til irakisk politi og formentlig udsat for tortur.

- Jeg undrer mig over, at der bliver ved med at vælte nye ting frem i denne sag. Først sagde forsvaret, at de intet kendte til, at der var optaget video, nu har vi en redegørelse, hvor forsvarsministeren indrømmer, at det blev der så alligevel, og vi kan jo se, at der blev optaget meget problematiske ting. Sidst er det kommet frem, at efterretningerne, der lå til grund for operationen, ikke var troværdige, sagde Villumsen.

Nick Hækkerup har stillet krav om, at de tilfangetagne irakere fra operationen, der siden har lagt sag an mod Danmark for medvirken til tortur, skal stille en sikkerhed på 40.000 kroner hver, hvis de skal føre deres sag i Danmark.

Kravet skal behandles i retten, men på samrådet forsøgte Villumsen at få ministerens svar på, om de nye oplysninger fik ham til at genoverveje kravet.

- Det betyder i praksis, at de ikke får mulighed for at føre deres sag. Man kan jo ikke forvente, at fattige irakere kan punge ud med 40.000 kroner, sagde Nikolaj Villumsen, der deltog som det eneste medlem af Forsvarsudvalget og mødte ministeren fra en række med tomme sæder.

Nick Hækkerup, der tilgengæld var flankeret af seks embedsmænd, skubbede spørgsmålet over til domstolene.

- Jeg vil nødigt blande mig i de uafhængige domstole, og det er jo dem, der skal vurdere, om de skal stille den ønskede sikkerhed, sagde han.

Arbejderen spurgte efter samrådet ministeren: 

Det er jo dig som forsvarsminister, der har stillet kravet om de 40.000 kroner - så må du også kunne trække det krav tilbage?

- Det kan jeg også. Men så ville vi bryde den praksis, vi normalt har. Nu får domstolene inden for lovgivningens rammer mulighed for at prøve selv...

Men du har jo sagt, at du ønsker, at sagen kommer for en domstol. Hvorfor gør du ikke, hvad der står i din magt for at sikre at det sker?

- Den kommer jo for en domstol, som skal vurdere sikkerhedsstillelsen.

Hvis de skal betale de 40.000 kroner, betyder det ikke i praksis, at selve sagen ikke kommer for? Det er fattige bønder fra Irak.

- Det kommer jo an på, hvordan domstolen vurderer.

Nikolaj Villumsen krævede på samrådet også svar på, om de nye oplysninger kunne få ministeren til at igangsætte en uafhængig undersøgelse, sådan som FN's torturkonvention forpligter til, hvis der er mistanke om medvirken til tortur.

Her henviste Hækkerup til den kommission, der skal undersøge den danske deltagelse i Irak-krigen, og som forventes at afslutte sit arbejde i 2017.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. jun. 2013 - 20:30   24. jun. 2013 - 11:57

Green Desert

fe@arbejderen.dk
operation Green Desert

Arbejderen har i en række artikler afdækket forløbet omkring Operation Green Desert i Irak i november 2004.

Vi har blandt andet beskrevet, hvordan efterretningsofficer Anders Kærgaard allerede inden operationen advarede den danske bataljonschef John Dalby om, at operationen byggede på upålidelige efterretninger, og at der var stor risiko for, at civile irakere ville blive ramt.

Den danskledede operation endte med, at 36 civile irakere blev taget til fange og udleveret til månedlang tortur hos det irakiske militærpoliti. 23 af irakerne har siden anlagt sag mod den danske stat for medansvar for torturen, men de har endnu ikke fået lov at få deres sag for. Den eneste, der i dag er dømt i sagen, er Anders Kærgaard, som stod frem med centrale oplysninger om det danske militærs medvirken.

>> Se alle artikler i sagen her

>> Se dokumentationen bag artiklerne her