26 Jun 2022  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Fattige børnefamilier får økonomisk tilskud

Midlertidig løsning

Fattige børnefamilier får økonomisk tilskud

Med et økonomisk tilskud retter regeringen og dens støttepartier midlertidigt op på den stigende børnefattigdom, der er en konsekvens af integrationsydelse og kontanthjælpsloft.

Enlige forsørgere får et særligt løft med aftalen. Modelfoto.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Mange af de børnefamilier, der er blevet hårdt ramt af Løkke-regeringens fattigdomsydelser, får nu et økonomisk løft.

Den politiske aftale er et godt skridt i den rigtige retning for at bekæmpe børnefattigdom. 
Per Christensen, 3F's formand

Den socialdemokratiske regering lavede tidligere i dag en aftale med Enhedslisten, SF og Radikale om et nyt midlertidigt tilskud til børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller er på integrationsydelse.

Familierne vil få mellem 550 og 700 kroner per barn mellem 0 og 14 år om måneden alt efter, hvilken ydelse de er på. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kroner om måneden uafhængigt af antallet af børn.

Aftaleparterne vurderer, at omkring 27.900 børn vil få glæde af det økonomiske tilskud.

Stigende børnefattigdom

Samtidig bliver den planlagte reduktion i integrationsydelsen for forsørgere, der skulle være trådt i kraft 1. januar 2020, droppet.

– Det er en vigtig aftale. Bare få hundrede kroner betyder alverden for børnefamilier i fattigdom. Det er måske chancen for at få et juletræ i år, komme med til børnefødselsdag med kammeraterne eller, at der reelt er råd til den receptpligtige medicin. Men det er ikke en aftale, der afskaffer fattigdom i Danmark, og derfor er vi kun lige begyndt, siger Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez.

Hun understreger, at Enhedslisten fortsat vil kæmpe for at få alle fattigdomsydelserne afskaffet.

Tilskuddet til børnefamilierne er skattefrit, men samtidig skruet sammen på en måde, så ingen kan få en højere ydelse, end de kunne, før Venstre-regeringen indførte kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

For eksempel vil en enlig mor med to børn mellem 0 og 14 år kunne få op til 1850 kroner ekstra om måneden. 

I dag er integrationsydelsen for en enlig forsørger på 12.143 kroner om måneden før skat.

Kontanthjælpsloftet rammer i særlig grad enlige forsørgere og andre børnefamilier. Loftet lægger en øvre grænse for, hvor meget modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp kan få i boligstøtte og særlig støtte til høj husleje. 

For eksempel fik en enlig mor med to børn og en husleje på 6138 kroner på grund af loftet 2900 kroner mindre i rådighedsbeløb om måneden, da kontanthjælpsloftet blev indført i 2016.

>> LÆS OGSÅ: Fagfolk advarer mod kontanthjælpsloft

– Den politiske aftale er et godt skridt i den rigtige retning for at bekæmpe børnefattigdom. 3F er modstandere af den stigende ulighed i Danmark og har blandt andet peget på den uholdbare eksplosion i antallet af fattige børn. Vi hverken kan eller skal acceptere børnefattigdom i Danmark, siger 3F's formand Per Christensen.

Der lever i dag 64.000 børn i Danmark under fattigdomsgrænsen, viser undersøgelser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

Alene fra 2016 til 2017 steg antallet af fattige børn med 12.000 blandt andet på grund af kontanthjælpsloft og integrationsydelsen.

Ydelseskommission

Den stigende børnefattigdom har udover 3F også fået en lang række andre organisationer til at protestere og stille krav om afskaffelse af fattigdomsydelserne.

>> LÆS OGSÅ: 20 organisationer kræver løsning for fattige børn

Men den socialdemokratiske regering insisterer på, at en Ydelseskommission skal gennemgå hele ydelsessystemet, før de vil tage beslutninger om, hvordan systemet skal indrettes.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at der er brug for at hjælpe de fattigste børnefamilier, men at regeringens hovedfokus er at få mennesker på kontanthjælpsydelser i arbejde eller uddannelse.

– Der er dog ubalancer i vores ydelsessystem, så derfor vil vi nedsætte en Ydelseskommission, som skal komme med anbefalinger til nye regler, der både tager hensyn til børnefamilier og sikrer, at der er en økonomisk gevinst ved at arbejde, siger Peter Hummelgaard.

Det forventes, at et nyt ydelsessystem kan træde i kraft i midten af 2021. Indtil da gælder de midlertidige ekstra tilskud.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. sep. 2019 - 10:50   03. sep. 2019 - 15:49

Fattigdom

ur@arbejderen.dk
Integrationsydelse
  • Den 1. september 2015 blev der indført en særlig lav integrationsydelse, som nyankomne flygtninge og indvandrere uden arbejde får i stedet for kontanthjælp.
  • 1. juli 2016 udvides integrationsydelsen til at omfatte alle flygtninge, indvandrere og danske statsborgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste otte år.
  • En enlig modtager i 2019 6072 kroner om måneden i integrationsydelse. For en enlig mor eller far med et eller flere børn er beløbet på 12.143 kroner, mens et par med børn, hvor begge er på integrationsydelse, tilsammen vil få 16.990 kroner om måneden. Alle beløb er før skat.
  • Personer, der har bestået danskprøve 2, kan få et tillæg på 1580 kroner.
Kontanthjælpsloft og 225-timers regel

Kontanthjælpsloftet er ikke et loft over selve kontanthjælpen, men over, hvad en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan modtage i supplerende offentlige ydelser som for eksempel boligsikring. En enlig forsørger med to børn mister omkring 3000 kroner om måneden på grund af loftet, ifølge borger.dk

Hovedelementerne i 225-timers reglen er følgende:

  • Mennesker på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal have 225 timers ustøttet arbejde om året. Opfyldes kravet ikke, skæres der i hjælpen.
  • Ægtefæller, hvor den ene eller begge er på en af de tre nævnte ydelser, mister, hvad der svarer til den enes ydelse.
  • Enlige over 30 år vil få reduceret hjælpen med 1000 kroner om måneden. Unge på de lavere satser mister 500 kroner om måneden. Dem på den laveste uddannelsesydelse mister ikke penge.
  • Mennesker med begrænset arbejdsevne kan undtages fra reglen.